Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 40/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Αντιδραστηρίων», CPV:33696200-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (70.680,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια, Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 39/2019 για την προμήθεια «Ηλεκτρομαγνητική μονάδα»  , CPV: 33158100-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων (22.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 38/2019 για την προμήθεια «Νάρθηκες»  , CPV: 33141760-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 37/2019 για την προμήθεια «Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα»  , CPV: 33161000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (60.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 01 Ιουλ. 19, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 01 Ιουλ 19, ημέρα Δευτέρα  και  10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Κρεάτων - πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών    για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Υπηρεσιών της Φρουράς Λιτοχώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Διάθεσης Τηλεκατευθυνόμενων (Τ/Κ) Στόχων», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΟ11/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 82/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο.

Διαβάστε περισσότερα