Search form

Προμήθειες

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια 10 ρυμουλκούμενων ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανήματων», με ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διαβάστε περισσότερα

 

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ΑΔ: 02/2022), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη προμηθευτη/ών Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (Πυροσβεστικά Οχήματα) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με κωδικό ΟΠΣ 5069590, του ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020».

Διαβάστε περισσότερα

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών των ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών, έτους 2022 (1 Απρ–30 Σεπ 22), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) άνευ ΦΠΑ., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια λοιπών αγαθών (Συστήματα μεταφοράς ασθενών)», CPV: 34000000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρω και δώδεκα λεπτά (6.495,12€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια της ΕΛΔΥΚ με Τυρί Φέτα Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) (CPV: 15542300-2).

Διαβάστε περισσότερα

 

Σύμβαση για την προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπών-κατεψυγμένων πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων των Νομών Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Ημαθίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 45/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «παροχή υπηρεσιών παθολογοανατομικού εργαστηρίου», CPV: 85100000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρω (20.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «Προμήθεια δύο (2) αυτόματων συστημάτων εγγραφής σε οπτικά μέσα CD/DVD, κυρίως αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών», CPV: 30233153-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρω  (17.360,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ψυκτικού μηχανήματος τύπου VRV στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου)», CPV: 39717200-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων ευρω  (6.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   

Διαβάστε περισσότερα