Search form

Προμήθειες

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’αριθμ. 03/2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια των υλικών «Ιατρικά αναλώσιμα, CPV:33140000-3».

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Καθαριό-τητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 216 ΚΙΧΝΕ, του Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολης, καθώς και του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών/Παράρτημα Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ, ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια των Μονάδων της με είδη κυλικείου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΚΕΠΒ, πρόκειται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς στρατιωτικού προσωπικού από την Ελλάδα στη νήσο «Κ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 79 ΑΔΤΕ ανακοινώνει την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 05/2020.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας υπ’ αρίθμ. 18/20, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας τοποθέτησης ολοκληρωμένων κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευών σε επιλεγμένα στρατόπεδα των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (υψηλότερη προσφερόμενη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους ανώτερου των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκηρύσσεται Συνοπτικός Διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 04/2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια των υλικών «Οδοντιατρικές Μονάδες, CPV:33192400-6» προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων 14,23068% υπέρ τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 80 ΑΔΤΕ προβαίνει στην σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες ΔΜ στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, ν. Κω.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’αριθμ 02/2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για την προμήθεια των υλικών «Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά, CPV: 33141800-8».

Διαβάστε περισσότερα