Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για την ετήσια συντήρηση του αξονικού τομογράφου (Somaton Definition AS) και του συγκροτήματος θέασης και επεξεργασίας εικόνων του ακτινολογικού τμήματος, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (66.960,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 20 Ιουλ 23 θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου (ΣΠΒ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, «προμήθεια ανταλλακτικών διαφόρων τύπων τροχοφόρων οχημάτων», με «ανοικτή διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 66 του ν.3978/2011.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, «υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων M/S 290 GDGDT», με «ανοικτή διαδικασία», με «ανοικτή διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 66 του ν.3978/2011.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, «προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης τροχοφόρων οχημάτων M/S 290 GD-GDT», με «ανοικτή διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 66 του ν.3978/2011.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού – Αντιμικροβιακών συστηματικής χρήσης CPV: 33651100-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (147.724,25€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού – Φαρμάκων για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα και το καρδιαγγειακό σύστημα CPV: 33620000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (112.261,95€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Κατασκευή αποθήκης στην περιοχή "ΚΑΡΤΕΡΟΥ".

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 2ο επαναληπτικό διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Ναρκών κατά Ε/Π», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 66 του ν.3978/11.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός, Aνοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός για τη Σύναψη Σύμβασης Διάρκειας Πενήντα τριών (53) ημερών για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας)

Διαβάστε περισσότερα