Search form

Προμήθειες

Διακήρυξη Διαγωνισμού 03/2024/ΕΛΔΥΚ για την Προμήθεια της ΕΛΔΥΚ με Διάφορα Είδη Τροφίμων για Ανάγκες Συσσιτίου Οπλιτών (CPV: 15221000-3, 15871110-8, 15842200-4, 15800000-6, 15512000-0, 15897200-4, 15812120-0, 15811500-1) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (329.350,84€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια, Αναλωσίμων Υλικών Γαστρεντερολογικής Κλινικής (Ενδοσκοπικών Καψουλών λεπτού εντέρου), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, CPV: 33168000-5

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα «Προμήθεια Αντιβαλλιστικών Πλακών», με «Ανοικτή Διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/11.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα «Προμήθεια Εξαρτύσεων - Γιλέκων Τύπου PLATE CARRIER Βασικής Σύνθεσης», με «Ανοικτή Διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/11.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου (υλικά ουρολογικής κλινικής) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (74.345,30€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού αναλωσίμου (λειτουργική υποστήριξη – συσκευές και όργανα χειρουργείου) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (107.160,20 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (Λειτουργική Υποστήριξη - Συσκευές οστεοσύνθεσης, Ιατρικά Αναλώσιμα - συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες), συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα εφτά λεπτών (68.734,57 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια δερμάτων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβύλων του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 - 2026. Θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού ύψους: πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (5.290.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανοικτός Δημόσιος ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μέσω έκπτωσης %, επί της μέσης τιμής του δελτίου τιμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Δνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε Πιερίας/Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr), πλην των εφοδίων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (κατεψυγμένα πουλερικά), καθώς δεν αναφέρονται στο δελτίο τιμών και για τα οποία ως κριτήριο ανάθεσης, ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει προσφερόμενης τιμής.

Διαβάστε περισσότερα