Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 144/2018,  για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33680000-0, «Φαρμακευτικά Είδη», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500,00 €).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει την επανάληψη της φάσης υποβολής των τεχνικών και οικονομικών προσφορών σχετικά με τον  διαγωνισμό (10/2018/ΕΛΔΥΚ), για την προμήθεια της  Λέσχης Αξιωματικών  με  Oρεκτικά Είδη ,Επιδόρπια και Πατάτες CPV:15833100-7, 15894000-1, 03212100-1).

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 140/2018 για την προμήθεια «Εξοπλισμός χειρουργείου», CPV:33162100-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δώδεκα χιλιάδες πεντακoσίων ευρώ (12.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 141/2018 για την προμήθεια ««Προμήθεια Εξοπλισμός γυμναστικής» ,«Αναλώσιμα υλικά Φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης»,CPV:37440000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (22.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 142/2018 για την προμήθεια «Ιατρική γάζα», CPV:33141114-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (48.870,88€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια των ν.4412/2016, αρ.32 παρ.2β)γγ και  ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, με αριθμό 139/2018 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή του αξονικού τομογράφου» συνολικής προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων επτά ευρώ (140.907,00€)  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4 Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 8/2018,  για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού έως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33651600-4, «Εμβόλια» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών για Κάλυψη Αναγκών Συσσιτίου Μονάδων της 96 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα