Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια αναγκαιούντων ειδών ιματισμού, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σπουδαστών-τριών των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ύψους εκατό εξήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (161.480,00€), μη συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών στη ν. Σύρνα». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (Απευθείας ανάθεση). Παρακαλούμε τις εταιρίες της πρόσκλησης  να υποβάλλουν έως την 22 Σεπ 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση «str-asden-dmx@army.gr, την προσφορά τους, υπογεγραμμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης Συντήρησης και Επισκευής (με ανταλλακτικά) ενός Φορητού Ακτινολογικού Μηχανήματος Villa Visitor T30C με τον παρελκόμενο εξοπλισμό».

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Επισκευή του Στεφανιογράφου Artis Zee DFC του Αιμοδυναμικού Τμήματος», (50430000-8 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακριβείας»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Εφάπαξ Συντήρηση/Ποιοτικό Έλεγχο δώδεκα (12) χειρουργικών διαθερμιών MARTIN τύπου MEMB2, ME411 και ME200».

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών και πατάτας (προδιαγραφές ΕΔ), για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ 95 ΑΔΤΕ [Εξαιρουμένων, των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (Λέσχες Αξιωματικών και ΚΑΑΥ) και νήσων Καρπάθου και Κάσου].

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Εφάπαξ Συντήρηση/Ποιοτικό Έλεγχο δεκατεσσάρων (14) Απινιδωτών (Physio-Control Lifepak-20 τεμ.13 και Lifepak-1000 τεμ.1)».

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης Συντήρησης και Επισκευής (με ανταλλακτικά) φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM PHILIPS BV PULSERA».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια αναγκαιούντων ειδών ιματισμού, με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ και σπουδαστών-τριών των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ύψους εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (124.500,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μέσω έκπτωσης %, επί της μέσης τιμής του δελτίου τιμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Δνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε Πιερίας/Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr), πλην των εφοδίων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (κατεψυγμένα πουλερικά), καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στο δελτίο τιμών και για τα οποία ως κριτήριο ανάθεσης, ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει προσφερόμενης τιμής.

Διαβάστε περισσότερα