Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ιατρικές συσκευές) CPV: 33100000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (125.981,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Επισκευή του στεφανιογράφου ARTIS ZEE DFC FLOOR του Αιμοδυναμικού Τμήματος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών) CPV: 33181500-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (154.054,91€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης δέκα (10) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ετήσια συντήρηση του μαγνητικού τομογράφου (Magnetom Avanto) του ακτινολογικού τμήματος, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (69.440,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ναύλωσης) πλοίου 2ετούς διάρκειας, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 1 έτος για την κάλυψη αναγκών θαλάσσιων μεταφορών προσωπικού, μέσων και υλικών της ΠΕ ΑΣΔΕΝ (80 ΑΔΤΕ), με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφο-ράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000,00 €) μη συμπεριλαμ-βανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων της κεντρικής αποστείρωσης, των χειρουργείων, του πυρηνικού καταφυγίου, των ΤΕΠ, ΩΡΛ, ΜΤΝ, Ουρολογικού και της ΜΕΘ του Νοσοκομείου, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (69.440,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΕΝ πρόκειται να διεξάγει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της ΠΕ/ΑΣΔΕΝ (ΟΠΣ 5045323)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής Π/Υ 2.425.592.74 € (πλέον ΦΠΑ 24%) με συστημικό αύξοντα αριθμό 194370 και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (κωδικός: ΣΑ Ε2371, κωδικός ενάριθμου: 2020ΣΕ23710001). Με τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα πραγματοποιηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού έργου. Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Μαρ 23 και ώρα 10.00 μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr, στην ΑΣΔΕΝ.  

Διαβάστε περισσότερα

 

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια αλεύρων, για κάλυψη αναγκών αρτοποίησης της 79 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διακήρυξη 1/2023 της 9 Μ/Π ΤΑΞ και η Ειδική Συνοδευτική Φόρμα Ανάρτησης, που αφορούν στην προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπών-κατεψυγμένων πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων των Νομών Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Ημαθίας.

Διαβάστε περισσότερα