Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την εφάπαξ προληπτική συντήρηση μηχανημάτων των μαγειρείων», CPV: 39221000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρω και ογδόντα λεπτά (24.807,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια αυτόματου απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων (πλυντήριο ενδοσκοπίων), CPV: 33168000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρω (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Νέας Πτέρυγας του 417 Νοσηλευτικού ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ)».

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 216 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολη (ΟΦΑΛ) και Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (ΣΦΑ)/Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 80 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου Μονάδων της 80 ΑΔΤΕ, εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €) περίπου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, που θα αφορά στην προμήθεια Τυριού Φέτα (Π.Ο.Π)  για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομοναδων της 88 ΣΔΙ. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στις ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00€) περίπου, χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης που αφορά Ανανέωση σύμβασης και συντήρησης με ανταλλακτικά ιατρικού εξοπλισμού CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα τεσσάρων  χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρω (94.736,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια λοιπών αγαθών», CPV: 39222100-5 & 24455000-8 & 33761000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρω και πενήντα πέντε λεπτά (19.486,55€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης που αφορά ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM Avanto CPV: 50400000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρω (62.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ιατρικοί εξοπλισμοί) CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρω και ογδόντα λεπτά (134.922,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα