Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016   για την «Σύμβαση για τη Διαχείριση άλλων επικίνδυνων αποβλήτων», CPV: 90524000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρω (7.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 111/2022, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «παροχή  υπηρεσιών για ποιοτικό έλεγχό δεκατριών (13) διαθερμιών martin τμήματος χειρουργείων», CPV: 50422000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρω  (8.700,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών φίλτρων θαλάμου νηματικής ροής στο εργαστήριο διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων», CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκατρείς ευρω  (6.813,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας χειρουργείου εκτός από τράπεζες», CPV: 33192340-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρω (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’αριθμ. 114/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «παροχή υπηρεσιών για ετήσια συντήρηση δεκατριών (13) εξωτερικών απινιδωτών physio-control lifepak-20 και ενός (1) lifepack-1000 του Νοσοκομείου», CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρω  (5.952,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’αριθμ. 113/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «παροχή υπηρεσιών για ετήσια συντήρηση ενός (1)  φορητού ακτινολογικού μηχανήματος visitor t30c, δύο (2) ψηφιακών ανιχνευτών aero dr και δύο (2) φορητών υπολογιστών microsoft surface book 2 του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου», CPV: 50421200-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων διακοσίων ευρω  (6.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και επισκευή Κεντρικού Σταθμού Infinity Central Station Οίκου Draeger στη ΜΕΘ Εγκαυμάτων, Αναπνευστήρα Draeger Evita 2 Dura στη ΜΕΘ, Αντικατάσταση Μονάδας Μέτρησης και Ενδιάμεσου Καλωδίου SPO2 στο ΤΕΠ.», CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρω  (5.725,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ΒΥΣΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΝΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΟ 10cmx20cm 12ply)», CPV: 33141119-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρω  (33.900,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016   για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του video γαστροσκοπίου», CPV: 50420000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα μία ευρω και δεκαέξι λεπτά (4.141,16€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια, Αναλώσιμου Υλικού Γαστρεντερολογικής Κλινικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (68.476,00 €) πλέον ΦΠΑ, CPV: 33168000-5.

Διαβάστε περισσότερα