Search form

Προμήθειες

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια Διατάξεων Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (111.550,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και στο ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ (138.322,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (13 ή 24%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια Υλικών Αγγειογραφίας-Αγγειοπλαστικής» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (53.740,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (66.637,60 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (13 ή 24%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια Στεφανιαίων Ενδοπροθέσεων» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (122.700,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ (138.651,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (13%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι θα διενεργηθεί Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισµός, για την προμήθεια άρτου για τις ανάγκες των Μονάδων Φρουράς Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια άρτου για τις ανάγκες τις 96 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια φαρμάκων παθήσεων δέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (139.941,20 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Γάντια – Ιατρικά Βοηθήματα) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (130.961,44 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι η ΣΕΤΤΗΛ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι η ΣΕΤΤΗΛ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου (Παγωτά) για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια τυριού «Φέτα ΠΟΠ» για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ 95 ΑΔΤΕ [Εξαιρουμένων, των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (Λέσχες Αξιωματικών και ΚΑΑΥ), για όσες φορές αυτό δε χορηγείται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα