Search form

Προμήθειες

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Παροχή Υπηρεσιών απόφραξης και Καθαρισμού λιποσυλλεκτών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών».

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Ετήσια Συντήρηση Μηχανήματος Επεξεργασίας των Οργανικών Απορριμάτων του Νοσοκομείου».

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Προμήθεια σκευών εστίασης».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γ΄ Σώμα Στρατού/NRDC-GR/Ταξιαρχία Μηχανικού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμΕΑ ΣΤΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 88.709,68 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5β προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια μηνιγγίτιδας), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.937.200,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 6%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Ανακαίνιση Νοσηλευτικής Μονάδας 4Α του 401 ΓΣΝΑ». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (Απευθείας ανάθεση). Παρακαλούμε τις εταιρίες της πρόσκλησης  να υποβάλλουν έως την 03 Νοε 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, την προσφορά τους, υπογεγραμμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής προσφορών και της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 203814.

Διαβάστε περισσότερα

 

 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ προκηρύσσει , διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, «προμήθεια κηροζινοφόρου οχήματος έως 5.000 λίτρων».

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε, κατόπιν αιτήματος διευκρινήσεων, ως προς την πρόσκληση (ΑΔ) 82/2023, που αφορά στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ενεργού εξοπλισμού (ΕΞΟ.ΠΛΗ), τα παρακάτω:

α. Δεν απαιτείται η παροχή (εκτός από την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού πληροφορικής) υπηρεσιών φυσικής εγκατάστασης και παραμετροποίησης του προσφερόμενου εξοπλισμού.

β. Απαιτείται η επιβεβαίωση του αναδόχου ότι είναι δυνατή η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών (παροχή μελέτης στο χώρο του Νοσοκομείου, παροχή προιοντικής και τεχνικής εκπαίδευσης, πιστοποίηση προσωπικού), οι οποίες όμως δεν θα αποτελούν μέρος της σύμβασης που θα συναφθεί.

γ. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την 03 Νοε 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1300. Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 06 Νοε 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 0930.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια των Μονάδων της με ψωμί, αλεύρι και αρτοσκευάσματα (CPV: 15811100-7, 15612200-3, 15811000-6). 

Διαβάστε περισσότερα