Search form

Προμήθειες

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 140/2018 για την προμήθεια «Εξοπλισμός χειρουργείου», CPV:33162100-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δώδεκα χιλιάδες πεντακoσίων ευρώ (12.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 141/2018 για την προμήθεια ««Προμήθεια Εξοπλισμός γυμναστικής» ,«Αναλώσιμα υλικά Φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης»,CPV:37440000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (22.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 142/2018 για την προμήθεια «Ιατρική γάζα», CPV:33141114-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (48.870,88€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια των ν.4412/2016, αρ.32 παρ.2β)γγ και  ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, με αριθμό 139/2018 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή του αξονικού τομογράφου» συνολικής προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων επτά ευρώ (140.907,00€)  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4 Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 8/2018,  για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού έως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33651600-4, «Εμβόλια» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών για Κάλυψη Αναγκών Συσσιτίου Μονάδων της 96 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

 Η ΜΕΡΥΠ, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων - πουλερικών - αμνοεριφίων, καθώς και παρασκευασμάτων κρέατος.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε  Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 136/2018 για την προμήθεια «Συσκευές Ακτινοδιαγνωστικής», CPV:33124200-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά  ευρώ και είκοσι πέντε  λεπτών (10.587,25€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικού Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 134/2018 (Αρχικός 127/2018) για την προμήθεια «Τεχνητές Αρθρώσεις», CPV:33141750-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι  τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (24.485,90€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα