Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 33/2019 για την προμήθεια «Ηθμός Διάλυσης», CPV: 33181200-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων  χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 32/2019 για την προμήθεια «Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών»  , CPV: 33181500-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα  χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 31/2019 για την προμήθεια «Ιατρικές Βελόνες»  , CPV: 33141320-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 30/2019 για την προμήθεια «Ιατρικά Αναλώσιμα»  , CPV:33140000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 42/2019 για την προμήθεια «Υλικά αιμοδοσίας»  , CPV: 38434570-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (27.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 40/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Αντιδραστηρίων», CPV:33696200-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (70.680,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια, Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 39/2019 για την προμήθεια «Ηλεκτρομαγνητική μονάδα»  , CPV: 33158100-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων (22.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 38/2019 για την προμήθεια «Νάρθηκες»  , CPV: 33141760-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 37/2019 για την προμήθεια «Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα»  , CPV: 33161000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (60.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 01 Ιουλ. 19, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα