Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 25/2020, για την «Ιατρικές προμήθειες», CPV: 33192000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (74.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 24/2020, για την προμήθεια «Συσκευές και προμήθειες διαγνωστικής και ακτινοδιαγνωστικής», CPV: 33124000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
 

 

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου για τις Μονάδες της ΠΕ Ροδόπης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού (05/2020/ΕΛΔΥΚ), για την προμήθεια αυτής με τυρί Φέτα (ΠΟΠ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ – ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ » για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 18/2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  09:00 πμ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο,  στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Προσφύγων και Μεταναστών, ν. Κω.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικoύ Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 43/2020, για την «Προμήθεια ψηφιακού οδοντιατρικού πανοραμικού μηχανήματος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» της Πράξης MIS-5045274».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 23/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ).

Διαβάστε περισσότερα