Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 56/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 158091), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ιατρικά αέρια-οξυγόνο) CPV: 24111500-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρω (73.780,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ΑΔ: 03/2022), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη προμηθευτη Νωπών Οπωρηκευτικών, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (Φρουρές Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τυχερού) και της ΤΔ/41 ΣΠ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 8/22 διακήρυξης για την προμήθεια του θέματος, κατά δεκαέξι (16) ημέρες, ήτοι από 11 Απρ 22 στις 27 Απρ 22 και ώρα 14.00 και ορίζουμε νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 04 Μαΐ 22 και ώρα 08.00.

Διαβάστε περισσότερα

 

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των προσφορών, από τις 31 Μαρ 22, στις 08 Απρ 22 και ώρα 08:00, για την εξέταση του αιτήματος της εταιρείας «CSI DEFENSE ΜΕΠΕ» και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια λοιπών αγαθών», CPV: 39222100-5 & 24455000-8 & 33761000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρω και είκοσι εννέα λεπτά (7.432,29€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμό Διακήρυξης: 27/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 158143), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με  τo  άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Αναισθησία και ανάνηψη) CPV: 33170000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρω και εβδομήντα δύο λεπτά (98.924,72€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια και αντικατάσταση απόλυτων φίλτρων ΗΕΡΑ στα Χειρουργεία και στη ΜΕΘ», CPV: 42514310-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι μία ευρω  (35.221,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια της ΕΛΔΥΚ με Ελαιολιπαντικά (CPV: 09211100-2).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γ΄ Σώμα Στρατού/NRDC-GR/Ταξιαρχία Μηχανικού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ «ΡΟΥΠΕΛ» εκτιμώμενης αξίας 179.586,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 33 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, με αριθμό πρόσκλησης 2/2022, για την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών στις Μονάδες-ανεξ. Υπομονάδες της Φρουράς Πολυκάστρου, για τη χρονική περίοδο από 11 Απρ 22 έως 10 Απρ 24, με το εκτιμώμενο ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα να ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (3.336,00€) για το σύνολο των μηχανημάτων (6.672,00€ για τα δύο έτη).

Διαβάστε περισσότερα