Search form

Προμήθειες

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Aνεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει, 3ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 5ετούς διάρκειας, 3 μικρολεωφορείων (7-9 θέσεων) με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παρατείνεται ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας και η ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παρατείνεται ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας και η υποβολή των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας», CPV: 24455000-8 & 33761000-2.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 122/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 168390), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές συσκευές) CPV: 33100000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρω (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 121/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 168436), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές προμήθειες) CPV: 33192000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρω (119.600,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Χειρουργικά γάντια)», CPV: 33141420-0.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «συντήρηση υγειονομικού εξοπλισμού νοσηλευτικών τμημάτων χειρουργικού τομέα νοσοκομείου», CPV: 50000000-5.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Υλικά αγγειοπλαστικής)», CPV: 33111730-7.

Διαβάστε περισσότερα