Search form

Προμήθειες

Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών εστίασης και λινοστολής στους χώρους της (Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ  Α΄»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 35/2020, για την «Προμήθεια Ηθμού διάλυσης».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για προμήθεια «Ωτολαγγυλογικών Μοσχευμάτων» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια 2 ψυκτών κλιματισμού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό, σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια) για κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: οκτακόσιων επτά χιλιάδων τριακόσιων δέκα ευρώ (807.310,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 39/2020, για την «Προμήθεια Ιατρικών εξοπλισμών».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 38/2020, για την «Προμήθεια για Διάφορες ιατρικές συσκευές & προϊόντα».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 33/2020, για την «Προμήθεια Ραμμάτων».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 32/2020, για την «Προμήθεια για  Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 22/2020 επαναληπτικός  76/19 & 129/19, για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύναψη ετήσιας σύμβασης  συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού».

Διαβάστε περισσότερα