Search form

Προμήθειες

Προμήθεια τροφίμων των κλιμάκων του ΓΚΤΕΔ και λοιπών ειδών συσσιτίου για κάλυψη αναγκών των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 29  Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 4ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Εμβολίων, για την Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Εξυγίανση Δεξαμενής Λυμάτων εντός του ΚΥΤ Λέσβου και Αναδρομολόγηση Καταθλιπτικών Αγωγών».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ (€),με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μιας Πλήρους Χειρουργικής Τράπεζας μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
(Συστημικός Κωδικός: 65082).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός Ενιαίας πίστωσης Φ.831.3/304/1357077/Σ.2750/14 Ιουλ 18/ ΓΕΣ/ΔΥΓ/4
για τη διαχείριση:
α.  Επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) (α/α ΕΣΗΔΗΣ:65169)
β.   Μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) (α/α ΕΣΗΔΗΣ:65182).

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκηρύσσουμε  Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αριθμό 3/2018  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη προμηθευτή για την  Προμήθεια - εγκατάσταση συστήματος υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων ,  CPV: 38432200-4) προϋπολογισμού 44.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων 14,22032% υπέρ τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού Στρατιωτικού Έργου με αριθμό «2560» «Μετατροπή Β΄ Ορθοπεδικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ, σε καρδιοχειρουργική – αγγειοκαρδιοχειρουργική κλινική».

Διαβάστε περισσότερα

 

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η ανακήρυξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου «Κουτσούκου», ΚΒΙΕΣ, ΔΚΨΥΕΔ και των συνακολούθων κτιρίων του Στρατοπέδου  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 30.000€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 14,22032%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 127/2018, για την προμήθεια «Τεχνητές Αρθρώσεις», CPV:33141750-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (69.200,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα