Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης για τη συντήρηση είκοσι επτά (27) ανελκυστήρων και δύο (2) κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια και ψήση άρτου, (λευκού άρτου 70%-ολικής 30%) σε ιδιωτικό αρτοποιείο, (ψωμί πάντα ημέρας) για τις ανάγκες της ΔΕΦ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών νωπών-κατεψυγμένων κρεάτων για τις ανάγκες της ΔΕΦ-Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών για την ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων στους λήπτες υπηρεσιών των 216 και 219 ΚΙΧΝΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ορθοπεδικού εξοπλισμού συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (270.320 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατά ένα (1) έτος, για τη διακλαδική προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τμήμα, βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τεσσάρων εκατομμυρίων, εξακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων, εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (4.628.932,88 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (μηχανήματα Μηχανικού) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με κωδικό ΟΠΣ 5069390 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Δυτική Μακεδονία 2014 - 2020», της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (Γεωργικοί ελκυστήρες) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με κωδικό ΟΠΣ 5033410 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αττική 2014 - 2020», της Περιφέρειας Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ορθοπεδικού εξοπλισμού συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (270.320 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διαβάστε περισσότερα