Search form

Προμήθειες

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 29 Μαρ 24 θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών υπόδησης και παρελκόμενων στολής των σπουδαστών της ΣΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια ειδών κυλικείου (νωπά τυποποιημένα είδη αρτοποιίας-γλυκά-κατεψυγμένα είδη αρτοποιίας) για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Ιωαννίνων (ΣΠΙ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων-ΛΑΦ, που εδρεύουν στους Δήμους Ιωαννιτών, Άρτας, Πωγωνίου, Κόνιτσας και Φιλιατών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ΑΔ: 01/2024), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη προμηθευτή/ών για την προμήθεια εφοδίων Κλάσης Ι (τρόφιμα συσσιτίου) για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (πχ Λέσχες, ΚΑΑΥ) των XVI Μ/Κ ΜΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 29 Μαρ 24 θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με σκοπό την κάλυψη αναγκών συσσιτίου Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών και αναγκών μεταπώλησης των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΚΨΜ, ΛΑΦ και ΚΑΑΥ), που εδρεύουν στις ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ και ΡΟΔΟΠΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ), μέσω των ΣΠ ΞΑΝΘΗΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του συγκροτήματος Γραμμικού Επιταχυντή (ONCOR Impression 3D Plus), συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (263.615,32€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Γ’ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΠΕ/Γ’ΣΣ)», με προϋπολογισμό 2.000.000,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών ΟΙΚ: 591.190,12 €, Η/Μ: 563.247,40 €, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικές εργασίες, Γ.Ε.+Ο.Ε. επί των απολογιστικών εργασιών, πρόβλεψη αναθεώρησης, αμοιβή σύνταξης στατικής μελέτης και ΦΠΑ 24%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια νωπών λαχανικών, κηπευτικών και φρούτων, για την κάλυψη των αναγκών συσσιτίου Οπλιτών των Μονάδων, Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της Φρουράς Βέροιας - Αλεξάνδρειας – Νάουσας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 29 Μαρ 24 θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και ποτών, για κάλυψη αναγκών του ΣΠ Σερρών και των Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στην ΠΕ Σερρών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα