Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’ αριθμ. 15/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Σύναψη ετήσιας σύµβασης για κάλυψη βλαβών και συντηρήσεων των δέκα (10) µηχανηµάτων DBB-05  της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού», CPV: 50420000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρω 37.200,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της ΧΧ ΤΘΜ που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Καβάλας, με εξαίρεση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών της (Λέσχες Αξιωματικών -  ΚΑΑΥ Ν. Περάμου) οι οποίες διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας και εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’αριθμ. 20/2022, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «ετήσια συντήρηση - καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου», CPV: 90470000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τέσσερα ευρώ (4.464,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ .

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια πέντε (5) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών για το ΤΕΠ», CPV: 33195000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρω και μηδέν λεπτά (6.510,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «αναβάθμιση του Server Syngo Plaza του Ακτινολογικού Εργαστηρίου.», CPV: 48180000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρω και μηδέν λεπτά (35.588,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου»

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια (40.000 τεμ.) επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου (τζάκετ παραλλαγής) με σκοπό την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών, μαθητών και εξερχόμενων παραγωγικών σχολών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού για την Προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της ΔΕΦ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού κατεψυγμένων κρεάτων για τις ανάγκες της ΔΕΦ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας για κάλυψη αναγκών του Γ΄ Σώματος Στρατού (Γ΄ ΣΣ).

Διαβάστε περισσότερα