Search form

Προμήθειες

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ορθοπεδικού εξοπλισμού συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (270.320 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι θα διενεργηθεί Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Κατασκευή κτηρίου ιατρείων στο Στρδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (Απευθείας ανάθεση). Παρακαλούμε τις εταιρίες τις πρόσκλησης να υποβάλλουν έως την 05 Δεκ 22 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, την προσφορά τους, υπογεγραμμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΔΑ: 9ΩΛΧ6- 05Γ, ΑΔΑΜ:22PROC011704703

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια, αναλώσιμων υλικών του οφθαλμολογικού τμήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (154.985,00 €) πλέον ΦΠΑ, CPV: 33122000-1 και CPV: 33731110-7.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού, για κάλυψη αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ 95 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια τριών (3) συσκευών απολύμανσης νοσοκομειακών συσκευών και οργάνων με υπεριώδη ακτινοβολία UV-C LIGHT, για τις ανάγκες των ΤΕΠ, ΤΕΠ Covid και Covid κλινική», CPV: 39330000-4.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (Δυο Φ/Τ-Ε/Τ ελαστικοφόροι) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με κωδικό ΟΠΣ 5055336 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «Πελοπόννησος 2014 - 2020».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προ-κηρύσσει 1ο επαναληπτικό δημόσιο διαγωνισμό, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «Συντήρηση Μηχανημάτων ΜΧ (Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων για Μηχανήματα και Ειδικά Οχήματα ΜΧ)», με «ανοικτή διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν.3978/2011.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση ημερομηνίας ανοίγματος των οικονομικών προσφορών για το Έργο "Ενεργειακή Αναβάθμιση Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)" με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 192201.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ετήσια σύμβαση συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας νερού, της μονάδας τεχνητού νεφρού, της κεντρικής αποστείρωσης, των ατμογεννητριών, του κεντρικού αποσκληρυντή και της χημικής εξουδετέρωσης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα