Search form

Προμήθειες

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο (Σ-Π) διάρκειας 3 ετών, για το Πρόγραμμα «Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη Κινητήρων Οχημάτων MS 290 GD».

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 05 Μαρ 24 θα διενεργηθεί Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια παγωτών και συναφών προϊόντων για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας (ΣΠΔ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (Λέσχες – ΚΑΑΥ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Καβάλας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 8 Φεβ 24 θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσιών καθαριότητας σε Υπηρεσίες του Γ΄ ΣΣ [1ο-3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Θεσσαλονίκης (ΒΝΣΘ) και Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης].

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια υφάσματος ραιγιόν Νο 125, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής ειδών ένδυσης του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 - 2026, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους: εκατό πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (153.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια πάγκων και καθισμάτων πτυσσόμενων γενικής χρήσης, με σκοπό την κάλυψη αναγκών μονάδων (ειρηνευτικών αποστολών, εθνικών ασκήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εστιατορίων - θαλάμων οπλιτών, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους: πεντακοσίων δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (502.500,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια μπερέδων, για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών, για τα έτη 2025 - 2027, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους: επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων, των δικαιολογητικών συμμετοχής και των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του συγκροτήματος Γραμμικού Επιταχυντή (ONCOR Impression 3D Plus), συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (263.615,32 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα