Search form

Προμήθειες

Ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (398.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Διατάξεις αναισθησίας και ανάνηψης) CPV: 33171000-9, 33171100-0, 33195000- 3, 33141200-2, 33168100-6 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (68.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, γαλακτοκομικών ειδών, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς – Ν. Σάντας.
Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, («CPV: 33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια νωπού και κατεψυγμένου κρέατος και πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ 95 ΑΔΤΕ [Εξαιρουμένων, των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (Λέσχες Αξιωματικών και ΚΑΑΥ) και νήσων Καρπάθου και Κάσου].
Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων, για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ 95 ΑΔΤΕ [Εξαιρουμένων, των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (Λέσχες Αξιωματικών και ΚΑΑΥ) και νήσων Καρπάθου και Κάσου].

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια παγωτών και παγωτογλυκισμάτων, για κάλυψη αναγκών της 95 ΑΔΤΕ και νήσων Καρπάθου και Κάσου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε, ότι η XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 216 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), του Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολης (ΟΦΑΛ) και ΣΦΑ (Στρατιωτικού Φαρμακείου)/Παράρτημα Αλεξανδρούπολης για 12 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια εφοδίων για τις ανάγκες γραμμής παραγωγής διπυρίτη και αρχικής συγκρότησης του Αποθέματος Εξασφάλισης Συντήρησης Στρατού (ΑΕΣΣ), με κριτήριο τηv πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: εκατόν σαράντα χιλιάδων, ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (140.096,41 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια γλυκισμάτων για την κάλυψη αναγκών συσσιτίου, κυλικείων και ΚΨΜ των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Στρ. Εκμεταλλεύσεων (ΛΑΦ και ΚΑΑΥ), που εδρεύουν στην ΠΕ Καβάλας και Δράμας.

Διαβάστε περισσότερα