Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμου», CPV: 30236000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδων ευρω (9.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια της ΕΛΔΥΚ/Λέσχης Αξιωματικών με Ορεκτικά, Επιδόρπια και Πατάτες (CPV: 15894000-1, 15833100-7, 03212100-1). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς η 26 Μαϊ 22 και ώρα 14:00.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’αριθμ. 65/2022, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «παροχή υπηρεσιών ειδικότητας χειριστή ιατρικών συσκευών στο τμήμα ακτινοθεραπευτικής-ογκολογίας», CPV: 85142000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων ευρω  (22.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 64/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «παροχή υπηρεσιών ειδικότητας ραδιολόγου-ακτινολόγου στο τμήμα ακτινοθεραπευτικής-ογκολογίας», CPV: 85150000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων ευρω (22.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια της ΕΛΔΥΚ/Λέσχης Αξιωματικών με Ψάρια, Οστρακοειδή και Υδρόβια Ασπόνδυλα (CPV: 03311000-2, 03312200-1, 03312300-2). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς η 09 Μαϊ 22 και ώρα 14:00.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση των Υποδομών στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ)» (Κωδικός ΝUTS: EL303 - Κεντρικός Τομέας Αθηνών και CPV: 45259900-6: Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ)» (Κωδικός ΝUTS: EL303 - Κεντρικός Τομέας Αθηνών και CPV: 45259900-6: Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων).

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια παγωτών και παγωτογλυκισμάτων, για τις ανάγκες του συσσιτίου και των ΚΨΜ των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας [εξαιρούμενων των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (Στρατιωτικές Λέσχες, ΚΑΑΥ) και των 1ου, 2ου και 3 ου Βρεφονηπιακών Σταθμών, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας και εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα].
Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ “ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ”» (Κωδικός ΝUTS: EL302 - Δυτικός Τομέας Αθηνών και CPV: 45216200-6:Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια υλικών αιμοδοσίας (Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων)», CPV: 38434570-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων διακοσίων ευρω  (7.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα