Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού [Ένας (1) Αξονικός Τομογράφος 16 Τομών και Άνω – Εξομοιωτής] για Κάλυψη Αναγκών του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος του 401 ΓΣΝΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (359.000,00 €) άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 152/2018 για τη συντήρηση για την ενεργοποίηση του θεραπευτικού τμήματος του θαλάμου ιωδίου, CPV: 50421000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (9.920,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικής Μεταφοράς Προσωπικού από Ελλάδα στη Νήσο Κύπρο και Αντιστρόφως με έναν Οικονομικό Φορέα, με Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 80 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου Μονάδων της 80 ΑΔΤΕ, εκτιμώμενης αξίας ενενήντα χιλιάδων ευρώ περίπου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 3ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Aνοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό Συμφωνία Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, Ετών 2016 – 19, για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Υλικά Αναισθησίας και Ανάνηψης) του ΓΕΕΘΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια μελανοταινιών   του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Σύναψη σύμβασης συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά για δέκα (10) μηχανήματα της ΜΤΝ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση υπηρεσιών κομμωτηρίου σε ιδιώτη που βρίσκονται εντός του 401 ΓΣΝΑ, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα (τιμή εκκίνησης πεντακόσια ευρώ 500€), για δυο (2) έτη από την κατακύρωσή του με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) εξάμηνο μονομερώς από την Υπηρεσία και επιπλέον ενός (1) εξαμήνου κοινή συναίνεση μεταξύ των συμβαλλόμενων και με τους ίδιους όρους και τιμές.

Διαβάστε περισσότερα