Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο: «Κατασκευή έργων προσβασιμότητας ΑμΕΑ σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τα 212 ΚΙΧΝΕ, ΣΦ ΞΑΝΘΗΣ και ΟΦ ΞΑΝΘΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών/4δ (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει (1ο επαναληπτικό) διαγωνισμό, σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για την «Προμήθεια 162 εκτοξευτών βομβίδων 40 χιλ. και 162 σκοπευτικών τύπου τετράντα, για το τυφέκιο G3», με «ανοιχτή διαδικασία» (άρθρο 101 ν.3978/2011) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 66 του ν.3978/11).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα «προμήθεια μηχανήματος συμπύκνωσης χρησιμοποιημένης αντιπηκτικής διάλυσης (με παρελκόμενα εγκατάστασης και λειτουργίας)» με «Ανοιχτή Διαδικασία» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 66 του ν.3978/11).

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (322.882,39 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια «υφάσματος σύμμεικτου τύπου σάγια Φ/Π Νο 240», (κατασκευή στολών ΔΕΑ - ΥΕΑ), για κάλυψη αναγκών προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ, ετών 2025 - 2027, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (336.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια «Α΄ υλών», για την κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους: τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (375.750,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια 1 μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα με στελεχοκόπτη με σκοπό την επαύξηση των μέτρων πυρασφάλειας των αποθηκών πυρομαχικών-καυσίμων, των Μονάδων-ανεξ.Υπομονάδων της 33 Μ/Κ ΤΑΞ, CPV:16720000-8 (μεταχειρισμένοι ελκυστήρες), CPV:16000000-5 (γεωργικά μηχανήματα) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια ειδών κυλικείου, για τις Μονάδες - Ανεξ. Υπομονάδες και Στρατιωτικά Καταστήματα της 80 ΑΔΤΕ, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια εφοδίων - υλικών «84.000 κιλά αβουλκάνιστο μορφοποιημένο ελαστικό» για κάλυψη αναγκών του 304 ΠΕΒ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (399.900,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα