Search form

Προμήθειες

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την Τετάρτη 17 Μαϊ 23 και ώρα 10.00 και για την Πέμπτη 18 Μαϊ 23 και ώρα 10.00, αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια κρεβατιών εκστρατείας (πτυσσόμενα τύπου ράντζο), για κάλυψη επιτακτικών αναγκών μονάδων (παραγωγικών σχολών, εθνικών ασκήσεων-επιχειρησιακών αξιολογήσεων και ειρηνευτικών αποστολών στο εξωτερικό).

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια τραπεζιών πτυσσόμενων (μεγάλων - μικρών), για κάλυψη αναγκών μονάδων (ειρηνευτικών αποστολών, εθνικών ασκήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριότητων και εστιατορίων στρατωνισμού).

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών υπόδησης-εξάρτησης και παρελκόμενων ειδών για κάλυψη αναγκών Μαθητών/-τριών ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23 Μαϊ 23 και αποσφράγισης προσφορών την 25 Μαϊ 23, προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και να δοθεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς το απαραίτητο χρονικό διάστημα μελέτης των τευχών δημοπράτησης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Συσκευές και όργανα χειρουργείου - Αναλώσιμος Αποστειρωμένος Ιματισμός) CPV: 33162000-3, 33140000-3 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (147.473,20€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (398.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Διατάξεις αναισθησίας και ανάνηψης) CPV: 33171000-9, 33171100-0, 33195000- 3, 33141200-2, 33168100-6 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (68.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, γαλακτοκομικών ειδών, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς – Ν. Σάντας.
Διαβάστε περισσότερα