Search form

Προμήθειες

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια αλεύρου αρτοποίησης τύπου 100% ολικής για κάλυψη αναγκών αρτοποίησης των Μονάδων της ΜΕΡΥΠ (884 ΠΑΒΕΤ και 882 ΤΕΜ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων του ΚΑΑΥ Μαλακίου, των ΛΑΦ Βόλου και Στεφανοβίκειου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Φρουράς Ν. Μαγνησίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών (εμφιαλωμένου νερού – αναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) για κάλυψη αναγκών του ΚΕΠΒ από Ιούνιο 2022 έως Ιούνιο 2024, με το εκτιμώμενο ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα να ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €) για το σύνολο των μηχανημάτων (4.800,00 € για τα δύο έτη), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια άρτου από ιδιωτικό αρτοποιείο για τις Μονάδες της περιοχής ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Χειρουργικής Τράπεζας Γενικής Χειρουργικής και Τροχήλατης Ντουλάπας Χειρουργείου, διαιρετών κατά είδος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, («CPV: 33161000-6,  Ηλεκτροχειρουργική μονάδα»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια οδοντιατρικών μηχανημάτων κ εξαρτημάτων για το Οδοντιατρείο Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)», CPV: 33130000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρω  (18600€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια ανταλλακτικού και επισκευή ακτινολογικού μηχανήματος AXIOM ARISTOS MX/VX του Ακτινολογικού Τμήματος», CPV: 50421200-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρω  (7.344,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες της ΔΕΦ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών κυλικείου (αναψυκτικα νερά ,μπύρες) για τις ανάγκες της ΔΕΦ – Συσσιτίου, ΚΨΜ της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της ΔΕΦ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα