Search form

Προμήθειες

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισµός, για την προμήθεια Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων – Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες, Νοσοκομεία, ΚΑΑΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) που εδρεύουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Ασσήρου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια ειδών κυλικείου για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειακής Ενότητας Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑΑΥ Κεραμωτής.

Διαβάστε περισσότερα

 

96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ – Διακήρυξη Eπαναληπτικού Διαγωνισμού-Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Καθαριότητας Κ.Υ.Τ. Χίου υπ΄ Φ.800/51/44186/Σ.2709/04 Iουλ 18/96 ΑΔΤΕ/4Ο ΕΓ (ΑΔΑΜ:18 PROC003371180) με όρους της Διακήρυξης 08/2018 με: ΑΔΑ:  64916-ΔΓΧ ΑΔΑΜ:  18 PROC003371180.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4ο  Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 2/2018 για την «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (22.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια: Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) με αριθμό διακήρυξης 1/2018 για την «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Ανυψωτικού Μηχανήματος» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ (11.532,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών συσσιτίου ΓΚΤΕΔ για κάλυψη αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια νωπών ιχθυηρών και οστρακοειδών για κάλυψη αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 92/2018 (αρχικός:68/2018) για την προμήθεια «Εξοπλισμός Ουρολογικών Ερευνών», CPV:33125000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (19.114,66) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Συσσιτίου ΓΚΤΕΔ.

Διαβάστε περισσότερα