Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια πάγκων και καθισμάτων πτυσσόμενων γενικής χρήσης, για κάλυψη αναγκών μονάδων (ειρηνευτικών αποστολών, εθνικών ασκήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εστιατορίων - στρατωνισμού), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (296.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια στρωμάτων από αφρώδες πλαστικό με θήκη, για κάλυψη επιτακτικών αναγκών μονάδων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων, οκτακοσίων σαράντα ευρώ (299.840,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εργαλεία χειρουργείου και Ιατρικά αναλώσιμα) CPV: 33162200-5, 33140000-3 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι εννιά χιλιάδων εκατό ευρώ (29.100,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια άρτου-αρτιδίων προς κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Υπηρεσιών της περιοχής ευθύνης της 5 ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (5ης Α/Μ ΤΑΞ) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ (69.522,00€), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δέκα τριών λεπτών (196.362,13€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για κάλυψη αναγκών Μαθητών/-τριών ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Σύριγγες), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα ενός χιλιάδων διακοσίων ευρώ (81.200,00 €) πλέον ΦΠΑ, CPV: 33141310-6.

Διαβάστε περισσότερα

 

 Η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια παντοπωλείου για τις ανάγκες της Διαχείρισης ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

 Η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναψυκτικών-Νερών & Χυμών για τις ανάγκες της Διαχείρισης ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού γαστρεντερολογικής κλινικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (56.950,00 €) πλέον ΦΠΑ, CPV: 33168000-5 και CPV: 33141200-2.

Διαβάστε περισσότερα