Search form

Προμήθειες

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 219 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) και του Οδοντιατρείου Φρουράς Διδυμοτείχου (ΟΦΔ) για 12 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ προκηρύσσει, ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή χώρου συνολικού εμβαδού 4,20 τ.μ, με σκοπό την εγκατάσταση επτά (7) αυτόματων πωλητών διαφόρων ειδών (ροφήματα, σάντουιτς, συσκευασμένα εδέσματα, εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, χυμούς) σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου, για την εξυπηρέτηση του προσωπικού (CPV: 42933000-5 «Αυτόματα Μηχανήματα Πώλησης»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης των κεντρικών σωληνώσεων κλιματισμού στο υπόγειο της πτέρυγας «ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΝΙΜΤΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ, CPV: 50000000-5.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5β προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατά 1 έτος, για τη διακλαδική προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (φάρμακα κεντρικού νευρικού συστήματος), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής [χαμηλότερη Προσφερόμενη Τιμή (Π.Τ.)], συνολικού προϋπολογισμού ύψους τετρακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (409.360,98 €), μη συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 6%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Κατασκευή εγκαταστάσεων προσβασιμότητας ΑμΕΑ στο Νομό Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 21 Δεκ 23 θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών, για την κάλυψη αναγκών του ΣΠ ΒΟΛΟΥ και των εξυπηρετούμενων από αυτά Μονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ Μαγνησίας.
Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 700 ΣΕ», με «Ανοικτή Διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 66 του ν.3978/2011).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα σύναψης σύμβασης προμήθειας «Κρυογονικών φιαλών τιτανίου θερμικής διόπτρας MIRA του Ο/Σ MILAN», με «Ανοικτή Διαδικασία» και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή (άρθρο 66 του ν.3978/11.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία θα διενεργηθούν Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί επ΄ ωφελεία της ΣΣΑΣ, με αντικείμενα όπως παρακάτω:

α. Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Στρδο «ΛΓΟΥ (Ι) ΦΩΚΑ ΦΩΚΑ», προϋπολογισμού εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (62.903,23 €) χωρίς ΦΠΑ και εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ  (78.000,00€) με ΦΠΑ (24%), με ημερομηνία διεξαγωγής την 01 09:00 Δεκ 23.

β. Παροχή υπηρεσιών εστίασης και σίτισης (διάθεση προσωπικού τραπεζοκόμων και μαγείρων), προϋπολογισμού εξήντα έξι  χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (66.935,48 €) χωρίς ΦΠΑ και ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ  (83.000,00€) με ΦΠΑ (24%), %), με ημερομηνία διεξαγωγής την 05 09:00 Δεκ 23.

Διαβάστε περισσότερα