Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την παροχή Υπηρεσιών «Εντομοκτονίας-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης»

Διαβάστε περισσότερα

Το 414 ΣΝΕΝ/4ο Γραφείο ανακοινώνει την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές,  για την ανάδειξη μειοδότη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την προμήθεια ενός συστήματος υπερηχοτομογράφου του 414 ΣΝΕΝ, (αναλυτικά όπως Παράρτημα «Δ» των όρων του Διαγωνισμού), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων προϋπολογισμού 37.200,00 €.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 80 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης για τα ΚΥΤ ΚΩ - ΛΕΡΟΥ, χρονικής διάρκειας 31 ημερών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η ανακήρυξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου «Κουτσούκου», ΚΒΙΕΣ, ΔΚΨΥΕΔ και των συνακολούθων κτιρίων του Στρατοπέδου όπως εμφανίζονται στο Παράρτημα «Β» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 30.000€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 14,22032%. Η διενέργεια θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή εργατοώρας, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του παρόντος και με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με βάση την Τεχνική Περιγραφή του 414 ΣΝΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού  με αριθμό διακήρυξης 150/2018  για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα θερμού εργαστηρίου του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής» CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ  (27.280,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 143/2018, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€).

Διαβάστε περισσότερα

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 58/18 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MYOKTONIΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΥΤ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ) ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5011009 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα