Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού (εκτυπωτικό χαρτί Α4)», CPV: 30197643-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας οκτώ χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρω και εβδομήντα δύο λεπτά (8.094,72€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια αυτόματου απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων (πλυντήριο ενδοσκοπίων)», CPV: 39330000-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρω (24.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Υλικών Αγγειογραφίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων,CPV: 33111710-1, Υλικά Αγγειογραφίας»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Υλικών Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, («CPV: 33168000-5,  Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και υλικών για την μοριακή εξέταση και ποιοτική ανίχνευση του ιού SARS-CoV 2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ  ήτοι στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων,CPV: 33696400-9,  Ισοτοπικά Αντιδραστήρια»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου Covid-19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα με την ταχεία δοκιμασία της υψηλής ευαισθησίας φθορισμού TRF-FIA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ  ήτοι στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, «CPV: 33695000-8,  Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής μηχανημάτων του τμήματος ενδοσκοπήσεων», CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρω και πενήντα έξι λεπτά (17.962,56€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια φίλτρων διαφόρων τύπων για την ετήσια συντήρηση όλων των κλιματιστικών μονάδων», CPV: 42512500-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρω και είκοσι τρία λεπτά (10.550,23€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού Επαναληπτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια της ΕΛΔΥΚ/Λέσχης Αξιωματικών με Ψάρια, Οστρακοειδή και Υδρόβια Ασπόνδυλα (CPV: 03311000-2, 03312200-1, 03312300-2). Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς η 23 Μαϊ 22 και ώρα 14:30.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών  επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του λεβητοστασίου ατμού, καθώς και κάλυψη βάρδιας υδραυλικού για είκοσι δύο (22) μήνες.

Διαβάστε περισσότερα