Search form

Προμήθειες

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Ιατρικής Γάζας» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ (53.042,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (59.937,46 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (13 %).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Ενός (1) Νέου Υποστέγου Στάθμευσης Δύο (2) Θέσεων Ταχυπλόων Σκαφών (ΤΣ) στη 1η ΜΑΛ» εκτιμώμενης αξίας 258.064,51 € (πλέον ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με εκτιμώμενη αξία 226.115,55€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά με εκτιμώμενη αξία 21.220,01 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή 1 υποστέγου στάθμευσης 1 θέσεως ταχυπλόων σκαφών, στο 2ο ΕΤΕΘ» εκτιμώμενης αξίας 188.034,19 € (πλέον ΦΠΑ 17%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με εκτιμώμενη αξία 150.085,83€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά με εκτιμώμενη αξία 18.591,63 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια Α΄ Υλών για κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ. Θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού ύψους: ενός εκατομμυρίου δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.002.182,19 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Υποβολή προσφοράς, στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάθεση του συμβατικού αντικειμένου της προμήθειας παγωτών, για την κάλυψη αναγκών των ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Εδέσσης και Γιαννιτσών, καθώς και της ΛΑΦ Πολυκάστρου, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (17.442,46€) άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (υλικά αγγειογραφίας - αγγειοπλαστικής) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν επτά χιλιάδων οχτακοσίων δέκα ευρώ και δώδεκα λεπτών (107.810,12€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (συσκευές αγγειογραφίας) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (62.598,80€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 7,8 τ.μ., εντός των Στρατοπέδων «ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ Α΄» και «ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ Β΄», της 33 Μ/Κ ΤΑΞ που εδρεύει στο Πολύκαστρο Κιλκίς, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία εννιά (9) αυτόματων πωλητών (ροφημάτων – εμφιαλωμένου νερού – αναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) που λειτουργούν με κερματοδέκτη, για την εξυπηρέτηση του προσωπικού των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων Φρουράς Πολυκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών κάλυψης βάρδιας ηλεκτρολόγου, συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης και συντήρησης των Η/Ζ του ΝΙΜΤΣ για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (204.700,00 €) χωρίς ΦΠΑ, CPV: 50710000-5.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια, Αναλωσίμων Υλικών Γαστρεντερολογικής Κλινικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (59.836,00 €) πλέον ΦΠΑ, CPV: 33168000-5: «Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής» και CPV: 33141200-2 «Καθετήρες».

Διαβάστε περισσότερα