Search form

Προμήθειες

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Αναισθητικών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (CPV: 33661100-2, «Αναισθητικά»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Φαρμάκων Υποκατάστατων Πλάσματος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, (CPV: 33621400-3) «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, ( 33651000-8), «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης».

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών [εξαιρούμενων των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (Στρατιωτικές Λέσχες), οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας και εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα].

Διαβάστε περισσότερα

 

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των προσφορών στο πλαίσιο του υπ’ αριθ. 28/22 διαγωνισμού, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορέσουν να προετοιμαστούν εγκαίρως για την κατάρτιση των προσφορών τους.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ επαναδιακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή νέου υπόστεγου όρχου οχημάτων 20 θέσεων, για το 546 Α/Μ ΤΠ» εκτιμώμενης αξίας 60.483,87 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία οικοδομικά, με εκτιμώμενη αξία 56.089,76€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά με εκτιμώμενη αξία 3.392,50€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Καβάλας [με εξαίρεση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες Αξιωματικών, ΚΑΑΥ Ν. Περάμου) οι οποίες διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας και εξυπηρέτησης από τους ανάδοχους, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα].

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Η ΑΣΔΕΝ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Συντήρηση Κτηρίου Φιλοξενίας  Αστυνομικού και  Λιμενικού  Σταθμού Αστυπάλαιας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (Απευθείας ανάθεση). Παρακαλούμε τις εταιρίες τις πρόσκλησης  να υποβάλλουν έως την 31 Αυγ 22 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, την προσφορά τους, υπογεγραμμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΔΑ: 67ΡΥ6-ΨΧΚ, ΑΔΑΜ:22PROC011103622.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ) ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού «συντήρηση μηχανημάτων ΜΧ (προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ)».

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπών-κατεψυγμένων πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού Πιερίας (Μονάδες της XXIV ΤΘΤ). Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα αξία, ανέρχεται περίπου στις διακόσιες έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ (206.168,00 €) με την δυνατότητα παράτασης 12 επιπλέον μηνών μονομερώς από την Ταξιαρχία και χωρίς ΦΠΑ. Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ: 2410901001).

Διαβάστε περισσότερα