Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό, σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια) για κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: οκτακόσιων επτά χιλιάδων τριακόσιων δέκα ευρώ (807.310,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 39/2020, για την «Προμήθεια Ιατρικών εξοπλισμών».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 38/2020, για την «Προμήθεια για Διάφορες ιατρικές συσκευές & προϊόντα».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 33/2020, για την «Προμήθεια Ραμμάτων».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 32/2020, για την «Προμήθεια για  Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 22/2020 επαναληπτικός  76/19 & 129/19, για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύναψη ετήσιας σύμβασης  συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 28/2020, για την «Προμήθεια Νοσοκομειακών ειδών από χαρτί».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 31/2020, για την «Προμήθεια Αναλώσιμων υλικών θεραπείας νεφρών».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 30/2020, για την «Προμήθεια Οδοντιατρικών εργαλείων χειρός».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 26/2020, για την «Προμήθεια Υλικών αγγειοπλαστικής».

Διαβάστε περισσότερα