Search form

Προμήθειες

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια της ΕΛΔΥΚ με Ελαιολιπαντικά (CPV: 09211100-2).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γ΄ Σώμα Στρατού/NRDC-GR/Ταξιαρχία Μηχανικού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ «ΡΟΥΠΕΛ» εκτιμώμενης αξίας 179.586,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 33 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, με αριθμό πρόσκλησης 2/2022, για την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών στις Μονάδες-ανεξ. Υπομονάδες της Φρουράς Πολυκάστρου, για τη χρονική περίοδο από 11 Απρ 22 έως 10 Απρ 24, με το εκτιμώμενο ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα να ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (3.336,00€) για το σύνολο των μηχανημάτων (6.672,00€ για τα δύο έτη).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εγχειριτική τεχνική)», CPV: 33160000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρω (37.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια, αερόψυκτου ψύκτη νερού 450KW, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, CPV: 31141000-6.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης πυροσβεστικών μέσων και πυρανίχνευσης του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα  εννέα χιλιάδων ευρώ (39.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, CPV: 50413200-5.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 23/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 154542), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ακτινολογικό φιλμ) CPV: 32354100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρω και ογδόντα λεπτά (119.870,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 55/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157715), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΚΕΦΤΑΖΙΔΙΜΗ + ΑΒΙΜΠΑΚΤΑΜΗ (2+0.5)GR) CPV: 33651000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα χιλιάδων ογδόντα έξι ευρω και σαράντα εννέα λεπτά (130.086,49€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 53/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157713), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΙΝΦΛΙΞΙΜΑΜΠΗ 100MG/20ML ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ) CPV: 33630000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα μία χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρω και ογδόντα επτά λεπτά (141.705,87€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 52/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157704), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 20% x 50ml) CPV: 33621000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεννέα ευρω και εβδομήντα δύο λεπτά (138.819,72€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα