Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΌΠΛΩΝ ΓΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ «ΠΑΠΑΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Δ΄ΣΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει βάσει της Φ.917.1.30/1/510751/Σ.93/13 Ιαν 2023/ΓΕΣ/Γ2 απόφασης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ΣΟΑ 12 Διαμερισμάτων στο Διδυμότειχο Ν. Έβρου» με προϋπολογισμό 2.008.064,51€ (δύο εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά) πλέον Φ.Π.Α. 24%. Οι κωδικοί CPV του έργου είναι: 45216200-6. Ο κωδικός NUTS είναι EL511.

Διαβάστε περισσότερα

 

Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια άρτου-αρτιδίων, προς κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Υπηρεσιών της περιοχής ευθύνης της 5 ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (5ης Α/Μ ΤΑΞ) συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατό τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ (136.311,00€), χωρίς ΦΠΑ (66.789,00€ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ και 69.522,00€ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, Νωπών Κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς - Ν. Σάντας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, γαλακτοκομικών ειδών, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς – Ν. Σάντας.
Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

Η ΑΣΔΕΝ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο: Κατασκευή Υπογείου Δικτύου Ηλεκτροδότησης Στρδου «ΤΧΗ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (Απευθείας ανάθεση). Παρακαλούμε τις εταιρίες τις πρόσκλησης να υποβάλλουν έως την 18 Απρ 22 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, την προσφορά τους, υπογεγραμμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Ιατρικά αναλώσιμα) CPV: 33140000-3, 33141600-6, 33141200-2, 19640000-4 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (108.900,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών - χειρουργικών μοσχευμάτων CPV: 33141700-7, 33184100-4, 33141760-5 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (60.924,11€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρου, φέτας και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της νήσου Λέσβου, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε κάθε είδος ξεχωριστά, η οποία δεν θα υπερβαίνει την καθορισθείσα ως μέγιστη αποδεκτή τιμή από την 98 ΑΔΤΕ, εκτιμώμενης αξίας εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (199.470,00), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα