Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Λοιπού Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Εγχειριτική Τεχνική) CPV: 33160000-9, 33141600-6, 33141100-1, 33162200, 33169500-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (79.752,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 6 Νοε 23 θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου (ΣΠ) Δράμας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των ΠΕ Δράμας και Καβάλας. 

Διαβάστε περισσότερα

 

Παρατείνεται ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παρατείνεται ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Προμήθεια Υλικού Αιμοδοσίας - Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων».

Διαβάστε περισσότερα

 

H 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία (5η Α/Μ ΤΑΞ) θα προβεί στη διενέργεια, ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Ειδών κυλικείου, όπως φαίνονται στο άρθρο 1 των ειδικών όρων του Παραρτήματος «Β», προς κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Υπηρεσιών της περιοχής ευθύνης της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (5ης Α/Μ ΤΑΞ) συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (175.245,00€) χωρίς ΦΠΑ.».

Διαβάστε περισσότερα

 

Eπανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 27 Οκτ 23 θα διενεργηθεί Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια  οπωροκηπευτικών επ΄ ωφελεία του ΣΠ Βόλου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων της ΠΕ Μαγνησίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γ΄ Σώμα Στρατού/NRDC-GR/Ταξιαρχία Μηχανικού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 77.016,13 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γ΄ Σώμα Στρατού/NRDC-GR/Ταξιαρχία Μηχανικού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας 84.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διαβάστε περισσότερα