Search form

Προμήθειες

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι θα διενεργηθεί Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισµός, για την προμήθεια αλεύρου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του πλυντηρίου απολύμανσης ενδοσκοπίων του Τμήματος Ενδοσκοπήσεων» (50420000-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του αναισθησιολογικού μηχανήματος Draeger Primus του Αναισθησιολογικού Τμήματος (50420000-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών συσσιτίου Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΛΑΦ Αλεξανδρούπολης – ΛΑΦ Φερών – ΛΑΦ Τυχερού – ΚΑΑΥ Μάκρης) της XII Μ/Κ ΜΠ, μη συμπεριλαμβανομένης της ΤΔ 41 ΣΠ. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 350088. Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από τη XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο Τ.Κ. 68300, τηλέφωνο: 2553046495, email: 16mkmp@army.gr, καθημερινά έως τις 14:00, πλην Σαββάτου – Κυριακής

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο: Αμοιβή εκπόνησης μελέτης, από ιδιώτη μελετητή, επαύξησης ισχύος ηλεκτροδότησης στο Στρδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (Απευθείας ανάθεση). Παρακαλούμε τις εταιρίες της πρόσκλησης  να υποβάλλουν έως την 17 Ιουν 24 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση «str-asden-dmx@army.gr», την προσφορά τους, υπογεγραμμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινες σακούλες και περιτυλίγματα αποστείρωσης) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εφτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (55.607,80€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο: «Κατασκευή Υπόγειων Δικτύων Η/Μ στο Στρδο «Οπλαρχηγού ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (Απευθείας ανάθεση). Παρακαλούμε τις εταιρίες της πρόσκλησης  να υποβάλλουν έως την 14 Ιουν 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα, την προσφορά τους, υπογεγραμμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια Λοιπού Υγειονομικού Αναλωσίμου (Αναλώσιμα Έγχυσης) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (52.576,78€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα