Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 51/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157684), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 20% x 100ml) CPV: 33620000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρω (119.992€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 54/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157714), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΤΥΓΕΚΙΚΛΙΝΗ 50mg) CPV: 33631400-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ευρω (127.200€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια εμβολίων για κάλυψη τρέχουσων αναγκων του 424 ΓΣΝΕ», CPV: 33651600-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρω και ενενήντα επτά λεπτά (4.495,97€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών λιπάνσεως μέσων εδάφους για κάλυψη αναγκών των Κλάδων των ΕΔ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (5.831.715,39 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει, 2ο επαναληπτικό ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 5ετούς διάρκειας, 4 μικρολεωφορείων (7-9 θέσεων) με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων και τετρακοσίων δέκα ευρώ (146.410,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

H ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια στολών ασκήσεων - εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου, με ύφασμα σύμμεικτο συνθέσεως 50% βαμβάκι - 50% πολυεστέρας (50-50), για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: οκτώ εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (8.064.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ναρκών κατά Ε/Π» με την «διαδικασία της διαπραγμάτευσης», σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.3978/2011 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «Προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (υφάσματα για Νοσοκομειακή χρήση)», CPV: 19244000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρω (10.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 40/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «συντήρησης τριών (3) εμφανιστηρίων DRYVIEW 6800 του οίκου Carestream του Ακτινολογικού Τμήματος», CPV: 50421200-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα μία ευρω και είκοσι λεπτά (10.391,20€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια πυρομαχικών για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών εκπαίδευσης», με ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστε περισσότερα