Search form

Προμήθειες

Προμήθεια ενός (1) δίπορτου ψυγείου για τη συντήρηση φαρμάκων», CPV: 39711130-9.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια πενήντα (50) φιαλών φαρμακευτικού οξυγόνου για την κάλυψη αναγγκών του Νοσοκομείου», CPV: 44612100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρω (20.150,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια αλατιού αποσκληρυντών Νο2», CPV: 14420000-1.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια εξειδικευμένων ορθοδοντικών εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας δύο (2) ιατρείων του ορθοδοντικού τμήματος του Οδοντιατρείου Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)», CPV: 33131000-7.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Δύο (2) Κηροζινοφόρων 4.500 έως 5.000 Λίτρων».

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης δύο (2) πλυντηρίων απολύμανσης της ΜΕΘ», CPV: 50420000-5.

Διαβάστε περισσότερα

 

Εετήσια συντήρηση - καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου, CPV: 90470000-2, συνολικής εκτιμώμενης  προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρω (4.464,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Aνεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει, 3ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 5ετούς διάρκειας, 3 μικρολεωφορείων (7-9 θέσεων) με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παρατείνεται ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας και η ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα