Search form

Προμήθειες

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 731 ΔΣΕ διακηρύσσει, τον συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, επιλογή προμηθευτή, για την παροχή υπηρεσιών «Αμοιβή για την ετήσια συντήρηση και πιστοποίηση των 16 νέων ανελκυστήρων του ΓΕΣ/ΓΕΕΘΑ, στο Στρδο ΠΑΠΑΓΟΥ» προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «ΑΝΤIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ (Β΄ΦΑΣΗ)».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 27/2020, για την «Προμήθεια για Ιατρικές βελόνες».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 29/2020, για την «Προμήθεια για Χειρουργικά γάντια», CPV: 33141420-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 25/2020, για την «Ιατρικές προμήθειες», CPV: 33192000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (74.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 24/2020, για την προμήθεια «Συσκευές και προμήθειες διαγνωστικής και ακτινοδιαγνωστικής», CPV: 33124000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
 

 

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου για τις Μονάδες της ΠΕ Ροδόπης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού (05/2020/ΕΛΔΥΚ), για την προμήθεια αυτής με τυρί Φέτα (ΠΟΠ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ – ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ » για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ.

Διαβάστε περισσότερα