Search form

Προμήθειες

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών νωπού κρέατος για τις ανάγκες συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Υπηρεσιών της ΤΔ 41 ΣΠ (Ν. Σαμοθράκης) για 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης 6 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (χειρουργικά γάντια και γάντια μιας χρήσης) CPV: 33141420-0, 18424300-0 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (84.614,50€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ενός (1) φορητού έγχρωμου υπερηχοτομογράφου για τις ανάγκες του Αγγειοχειρουργικού τμήματος του Νοσοκομείου, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υλικά Αγγειογραφίας) CPV: 33111710-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό είκοσι εννιά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (129.300,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια γλυκισμάτων για την κάλυψη αναγκών συσσιτίου, κυλικείων και ΚΨΜ των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Στρ. Εκμεταλλεύσεων (ΛΑΦ και ΚΑΑΥ), που εδρεύουν στην ΠΕ Καβάλας και Δράμας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (κωδικός ΝΑΤΟ F-67) για την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ καθώς και των υποστηριζόμενων από αυτό κλάδων και αρχών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τριάντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (37.000.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων, απαλλασσόμενου του ΦΠΑ, τελών και λοιπών δασμών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους Νέου Τύπου (τζάκετ παραλλαγής Ν/Τ), για κάλυψη επιτακτικών αναγκών Ν/Σ οπλιτών, μαθητών και εξερχομένων παραγωγικών σχολών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς και αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (4.440.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια αλεύρων για την κάλυψη των αναγκών αρτοποίησης της 96 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινες σακούλες & περιτυλίγματα αποστείρωσης) CPV: 33198200-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (49.534,90€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα