Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Ανακαίνιση Νοσηλευτικής Μονάδας 4Α του 401 ΓΣΝΑ». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (Απευθείας ανάθεση). Παρακαλούμε τις εταιρίες της πρόσκλησης  να υποβάλλουν έως την 07 Δεκ 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα, την προσφορά τους, υπογεγραμμένη τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (39.500,00 €), επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ήτοι στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (48.980,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, στο CPV:  «(33168100-6) Ενδοσκόπια».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή νέου υπόστεγου Όρχου οχημάτων 15 θέσεων, για το Τμήμα ΣμηΕΑ» εκτιμώμενης αξίας 322.580,39 € (πλέον ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από την Στρατιωτική Υπηρεσία ότι τη 13 Δεκ 23 θα διενεργηθεί επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας επ΄ ωφελεία της ΣΣΑΣ, προϋπολογισμού εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (62.903,23 €) χωρίς ΦΠΑ και εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ  (78.000,00€) με ΦΠΑ (24%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γ΄ Σώμα Στρατού/NRDC-GR/Ταξιαρχία Μηχανικού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ (Β΄ ΜΚ/Δ)», εκτιμώμενης αξίας 37.500,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια 170 τεμ. (6,80μ. x 10,20μ.) νέων διχτύων παραλλαγής σύγχρονης τεχνολογίας», με «Ανοικτή Διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή (άρθρα 40 και 66 του ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια 285 εστόρων πολυβόλων MG3 7,62 χιλ. επί ΤΤΟΑ Μ 1117», με «Ανοικτή Διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή (άρθρα 40 και 66 του ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ «ΠΑΠΑΓΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ «ΠΑΠΑΓΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα