Search form

Προμήθειες

Η 80 ΑΔΤΕ, θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια τυριού φέτας ΠΟΠ, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια υλικών συσκευασίας, για την εύρυθμη υλοποίηση των διακλαδικών προγραμμάτων παραγωγής του 691 ΒΕΒ και του 700 ΣΕ, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (288.280,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια αναγκαιούντων ειδών ιματισμούυπόδησης-εξάρτυσης, για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών/τριών των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (337.245,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών του 308 ΠΕΒ» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν.3978/11.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών Συντήρησης Ηλεκτρονικών Συσκευών Μονάδων ΤΧ» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν.3978/11.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών του 301 ΕΒ» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν.3978/11.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει «Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών - Τροχών (ΣΕΤ) του 304 ΠΕΒ - Πρόγραμμα 1/23 (Προμήθεια Μονάδας Υδροβολής Υλικών)», με «ανοικτή διαδικασία» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν.3978/11.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) - Φαρμάκων παθήσεων του νευρικού συστήματος CPV: 33661000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (122.144,91€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρo 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) - Φαρμάκων κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης, CPV: 33651000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννιά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (148.269,62€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) - Αντινεοπλασματικών και ανοσορρυθμιστικών φαρμάκων CPV: 33652000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (146.640,93€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα