Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού   με αριθμό διακήρυξης 128/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Ετήσια σύμβαση συντήρησης του Λογιστικού Σχεδίου Διπλογραφικής Λογιστικής», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (57.040,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρατιωτικού Έργου με αριθμό «2563 [«Ανακατασκευή Κατακόρυφων Στηλών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Α’, Β’ Κλινικών και ΔΥΓ του 401 ΓΣΝΑ και Οριζοντίου Δικτύου Αποχέτευσης των Κλινικών αυτών (Α’ Φάση)»] Π/Υ 582.346,20 € (με ΦΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 882 ΤΕΜ θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια αλεύρου διπυρίτη (CPV 15612150-7).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «Ετήσια Συντήρηση Κλινών και Αναπνευστήρων της ΜΕΘ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 09:00 μμ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4 Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 5/2018,  για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού  έως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33690000-3, «Διάφορα Φάρμακα» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια Συστημάτων Αντλιών Διπλής Ταυτόχρονης Χορήγησης  του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια Συσκευών Ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών με ρυθμιστή ροής ακριβείας τύπου DEAL-A-FLO  του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 24 Οκτ 18 ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Στρκού Έργου με αριθμό «2562», «Ανακαίνιση Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής στο 401 ΓΣΝΑ».

Διαβάστε περισσότερα

 

 Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια Υλικών του Οφθαλμολογικού τμήματος του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα