Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 143/2018, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€).

Διαβάστε περισσότερα

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 58/18 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MYOKTONIΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΥΤ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ) ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5011009 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού [Ένας (1) Αξονικός Τομογράφος 16 Τομών και Άνω – Εξομοιωτής] για Κάλυψη Αναγκών του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος του 401 ΓΣΝΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (359.000,00 €) άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 152/2018 για τη συντήρηση για την ενεργοποίηση του θεραπευτικού τμήματος του θαλάμου ιωδίου, CPV: 50421000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (9.920,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικής Μεταφοράς Προσωπικού από Ελλάδα στη Νήσο Κύπρο και Αντιστρόφως με έναν Οικονομικό Φορέα, με Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 80 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου Μονάδων της 80 ΑΔΤΕ, εκτιμώμενης αξίας ενενήντα χιλιάδων ευρώ περίπου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 3ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Aνοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό Συμφωνία Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, Ετών 2016 – 19, για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Υλικά Αναισθησίας και Ανάνηψης) του ΓΕΕΘΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια μελανοταινιών   του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα