Search form

Προμήθειες

Η 442 ΠΑΥΥ / 4 Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 8/2018,  για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού έως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33651600-4, «Εμβόλια» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών για Κάλυψη Αναγκών Συσσιτίου Μονάδων της 96 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

 Η ΜΕΡΥΠ, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων - πουλερικών - αμνοεριφίων, καθώς και παρασκευασμάτων κρέατος.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε  Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 136/2018 για την προμήθεια «Συσκευές Ακτινοδιαγνωστικής», CPV:33124200-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά  ευρώ και είκοσι πέντε  λεπτών (10.587,25€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικού Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 134/2018 (Αρχικός 127/2018) για την προμήθεια «Τεχνητές Αρθρώσεις», CPV:33141750-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι  τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (24.485,90€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 131/2018 για την προμήθεια ««Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προιόντα και προιόντα ατομικής περιποίησης»  , CPV: 33000000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 130//2018 για την προμήθεια «Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης», CPV: 33110000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας Είκοσι Πέντε χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα  ευρώ και Είκοσι Τριών Λεπτών  (25.640,23€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 129/2018 για την προμήθεια ««Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης» , CPV: 33169500-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξίντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (67.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 20 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμή-θειας Νωπού Κρέατος και Πουλερικών  για Κάλυψη Αναγκών Συσσιτίου Μονάδων της 96 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα