Search form

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2019

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2019

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Aνοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμβόλια Μηνιγγίτιδας) για Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ), με κριτήριο ανάθεσης Συμφωνίας Πλαίσιο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (Π.Τ.) κατά είδος των υλικών, σύμφωνα με το τεύχος της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού: επτά εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.139.440,00 €) άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα