Search form

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 02/2019

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 02/2019

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, με Έτος Έναρξης το 2019, για την Προμήθεια «Υφάσματος Σύμμεικτου Παραλλαγής Νο 225 (Σύστασης 50% Βαμβάκι – 50% Πολυεστέρας και Βάρους 225γρ.)», για την Ραφή από το 700 ΣΕ 152.000 Σετ Στολών Ανά Έτος, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών  χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (7.163.465,80 €)  άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα