Search form

Προμήθειες

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια  επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 15 Νοε 18 ημέρα Πέμπτη και ώρα  09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Χίου.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ θα προβεί στη διενέργεια Ανοικτού Δια-γωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Έργου Αποχέτευσης Κέντρου Υποδοχής & Ταυτοποίησης Μόριας».

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας:

2107675450 (Διευθυντής 736 ΔΣΕ)
2107675451 (Υποδιευθυντής 736 ΔΣΕ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 133/2018 (Αρχικός 124/2018) για την προμήθεια « Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης» , CPV: 33194110-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ / Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη – αναδόχου, για την προμήθεια «Οδοντοπροσθετικών Μηχανισμών για το Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών» του 401 ΓΣΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 7/2018,  για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού έως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33690000-3, «Διάφορα Φάρμακα» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (1.584,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 6/2018 για την «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (5.545,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Εμφιαλωμένου Νερού για Κάλυψη Αναγκών Συσσιτίου Μονά-δων της 96 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια 3.000 υπνόσακων, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

Διαβάστε περισσότερα