Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 130//2018 για την προμήθεια «Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης», CPV: 33110000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας Είκοσι Πέντε χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα  ευρώ και Είκοσι Τριών Λεπτών  (25.640,23€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 129/2018 για την προμήθεια ««Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης» , CPV: 33169500-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξίντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (67.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 20 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμή-θειας Νωπού Κρέατος και Πουλερικών  για Κάλυψη Αναγκών Συσσιτίου Μονάδων της 96 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια  επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 15 Νοε 18 ημέρα Πέμπτη και ώρα  09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Χίου.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ θα προβεί στη διενέργεια Ανοικτού Δια-γωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Έργου Αποχέτευσης Κέντρου Υποδοχής & Ταυτοποίησης Μόριας».

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας:

2107675450 (Διευθυντής 736 ΔΣΕ)
2107675451 (Υποδιευθυντής 736 ΔΣΕ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 133/2018 (Αρχικός 124/2018) για την προμήθεια « Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης» , CPV: 33194110-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ / Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη – αναδόχου, για την προμήθεια «Οδοντοπροσθετικών Μηχανισμών για το Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών» του 401 ΓΣΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα