Search form

Προμήθειες

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η ανακήρυξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου «Κουτσούκου», ΚΒΙΕΣ, ΔΚΨΥΕΔ και των συνακολούθων κτιρίων του Στρατοπέδου  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 30.000€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 14,22032%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 127/2018, για την προμήθεια «Τεχνητές Αρθρώσεις», CPV:33141750-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (69.200,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 126 /2018 για την προμήθεια «Ιατρικές Συσκευές» , CPV:33100000-1 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι εννιά χιλιάδων ευρώ (29.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 125/2018 για την προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης», CPV:33195100-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 124/2018 για την προμήθεια «Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης», CPV: 33194110-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια:Eπαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 121/2018 για την Προμήθεια «Συστήματος πλάνου θεραπείας και ανιχνευτών δοσιμετρίας μικρών πεδίων» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (9.857,20€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων της ΩΡΛ Κλινικής  στις 16 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΙΚΗΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 12 Οκτ 18 ημέρα Παρασκευή και ώρα  09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα