Search form

882 ΤΕΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2018

882 ΤΕΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2018

Το 882 ΤΕΜ θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια αλεύρου διπυρίτη (CPV 15612150-7).

Διαβάστε περισσότερα