Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 128/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 128/2018

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού   με αριθμό διακήρυξης 128/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Ετήσια σύμβαση συντήρησης του Λογιστικού Σχεδίου Διπλογραφικής Λογιστικής», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (57.040,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα