Search form

414 ΣΝΕΝ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 6/2018

414 ΣΝΕΝ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 6/2018

Το 414 ΣΝΕΝ/4ο Γραφείο ανακοινώνει την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές,  για την ανάδειξη μειοδότη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την προμήθεια ενός συστήματος υπερηχοτομογράφου του 414 ΣΝΕΝ, (αναλυτικά όπως Παράρτημα «Δ» των όρων του Διαγωνισμού), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων προϋπολογισμού 37.200,00 €.

 Διαβάστε περισσότερα