Search form

441 ΑΒΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2019

441 ΑΒΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2019

Προκηρύσσουμε  Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αριθμό 1/2019  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής(χαμηλότερη προσφορά,  για την ανάδειξη προμηθευτή για την  Προμήθεια -εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματατος ανοιχτού κώδικα διαχείρισης πόρων για τις ανάγκες της 441 ΑΒΥΥ ,  (CPV: 48000000-8) προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  κρατήσεων 14,22032% υπέρ τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα