Search form

441 ΑΒΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 05/2018

441 ΑΒΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 05/2018

Προκηρύσσουμε  1ο Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αριθμό 5/2018  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη προμηθευτή για την  Προμήθεια - εγκατάσταση συστήματος υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων ,  CPV: 38432200-4) προϋπολογισμού 44.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων 14,22032% υπέρ τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα