Search form

Προμήθειες

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ & ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ την 02 Ιουλ 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα  12:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 3ο επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Πελμάτων Ερπυστριών Αρμάτων LEO2 HEL», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα «Εκπαίδευση σε Επισκευές 4ου-5ου Κλιμακίου Συγκροτημάτων των Αρμάτων LEO2 με τη χρήση Υφιστάμενων Δοκιμαστηρίων», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα «Υποστήριξη ΣΞ με Ξηρά Στοιχεία», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστε περισσότερα

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 02 Ιουλ 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 1/2019,  για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού έως 60.000,00 ευρώ, με CPV: 33680000-0, «Φαρμακευτικά είδη» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εικοσιεννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 45/2019 για την προμήθεια «Άλλα μη Θεραπευτικά Προϊόντα, CPV: 33695000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (53.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 44/2019 για την προμήθεια «Αποστειρωμένες Κομπρέσες»,CPV: 33141110-0,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (55.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 36/2019 για την προμήθεια «Σύριγγες», CPV:33141310-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 35/2019 για την προμήθεια «Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής», CPV:33168000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα