Search form

Προμήθειες

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια 7.950 Μέτρων Υφάσματος «Μπαραθέα Χειμερινό Β/Π Νο 330 πλ. 1,50», για την Κάλυψη Αναγκών Οπλιτών Σ/Ν, Μαθητών – Εξερχομένων Ανθλγών ΣΣΑΣ, του ΓΕΕΘΑ/ΜΛΣΝ και Στελεχών Κοινών Σωμάτων ΝΟΜ και ΟΕ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών ευρώ (80.613,00 €)  άνευ Φ.Π.Α 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή , με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών πραγματοποίησης εξετάσεων ασθενών σε συνεργαζόμενους φορείς για ένα (1) έτος με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού (02/2019/ΕΛΔΥΚ), για την προμήθεια της  ΕΛΔΥΚ  με  Φρούτα και Οπωρολαχανικά.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών Λειτουργίας – Συντήρησης Λεβητοστασίων και κάλυψη Βάρδιας Υδραυλικού για δύο έτη με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ θα προβεί στη διενέργεια Ανοικτού Δια-γωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Νεων  Εγκαταστάσεων και Υποδομών στο  Στρδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» για τη Μετεγκατάσταση των Μονάδων/Υπηρεσιών του Στρδου «ΤΑΞΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ θα προβεί στη διενέργεια Ανοικτού Δια-γωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή – Διαμόρφωση των Εγκαταστάσεων και Υποδομών του Στρδου «ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-ΔΡΟΥ» για τη Μετεγκατάσταση των Μονά-δων/Υπηρεσιών του Στρδου «ΤΑΞΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  2019.

Διαβάστε περισσότερα