Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 44/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 44/2019
20/06/2019 14:24

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 44/2019 για την προμήθεια «Αποστειρωμένες Κομπρέσες»,CPV: 33141110-0,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (55.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα