Search form

Προμήθειες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 105/2018 για την προμήθεια «Νοσοκομειακά Είδη από Χαρτί», CPV:33198000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων (11.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 104/2018 για την προμήθεια «Αναλώσιμα Αιματολογικά Προιόντα», CPV: 33141500-5, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 103/2018,  για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33621000-9, «Φάρμακα για το αίμα και τα αιμοποιητικά όργανα», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (56.786,00 €).

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 102/2018 για την προμήθεια «Οδοντιατρικά και Παραοδοντιατρικά Όργανα και Συσκευές», CPV: 33130000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων (49.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε, Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 101/2018 για την προμήθεια «Μη Χημικά Ιατρικά Αναλώσιμα », CPV:33141000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (10.327,32€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια: Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) με αριθμό διακήρυξης 1/2018 για την «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Ανυψωτικού Μηχανήματος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού  υπ’αριθμ 96/2018 για την  για την Προμήθεια «Ενός σετ τρυπανιού με φορτιστή, κεφαλές τρυπανιού κατάλληλες για χειρουργεία οστεοσύνθεσης και ολικών αρθροπλαστικών καθώς και γυψοπρίονο με δυνατότητα εναλλαγής τροχού».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά , βάσει τιμής, με αντικείμενο την επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων  του   Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 10  Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα