Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Eπαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού  με αριθμό διακήρυξης 07/2019  για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα θερμού εργαστηρίου του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής» CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ  (27.280,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 95 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων εφοδίων (Αλιευμάτων – Πουλερικών – Οπωροκηπευτικών), για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου/ων προς Σύναψη Σύμβασης Συνολικής Χρονικής Διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ημερών Υπηρεσιών Παρασκευής Γευμάτων για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης των (Κ.Υ.Τ.) Κω και Λέρου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι θα διενεργηθεί ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικτυακή πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.qov.gr ), για την προμήθεια νωπών κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών συσσιτίου του ΚΕΕΜ, συμπεριλαμβανομένου του 3ου Τάγματος με έδρα το Γύθειο  και της ΛΑΦ Σπάρτης (εφόσον το επιθυμει).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 1/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, με Σκοπό την Προμήθεια «Μικροϋλικών Ένδυσης» για την Υλοποίηση της Παραγωγικής Διαδικασίας του 700 ΣΕ, για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ-ΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: εκατόν οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (108.494,64 €)  άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, με Έτος Έναρξης το 2019, για την Προμήθεια «Υφάσματος Σύμμεικτου Παραλλαγής Νο 225 (Σύστασης 50% Βαμβάκι – 50% Πολυεστέρας και Βάρους 225γρ.)», για την Ραφή από το 700 ΣΕ 152.000 Σετ Στολών Ανά Έτος, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών  χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (7.163.465,80 €)  άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 414 ΣΝΕΝ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Αμοιβή για την αποσυναρμολόγηση – μεταφορά – επισκευή και εγκατάσταση 2 υπέργειων μεταλλοδεξαμενών (Μ/Δ), από την περιοχή της Πρέβεζας στην περιοχή των Ιωαννίνων», Προϋπολογισμού 47.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Διαβάστε περισσότερα