Search form

Προμήθειες

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 404 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» (MIS:5034815 YE1)

Διαβάστε περισσότερα

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 5η ΤΑΞΠΖ θα προβεί στη διενέργεια, με ανοικτή διαδικασία, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου για την κάλυψη των αναγκών Μονάδων-Υπηρεσιών των Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 5η ΤΑΞΠΖ θα προβεί στη διενέργεια, με ανοικτή διαδικασία, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή Αρτου – Αρτιδίων για την κάλυψη των αναγκών Μονάδων-Υπηρεσιών των Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 105/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη διακήρυξη διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την  13  Σεπτεμβρίου  2019, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  12:00 μμ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 5 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ.

Διαβάστε περισσότερα