Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 41/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 41/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός 41/2019 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:76775), για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια αντιδραστηρίων «Κλινικά Προϊόντα», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (93.278,00€),  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα