Search form

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 18/2019

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 18/2019
21/06/2019 10:02

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 3ο επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Πελμάτων Ερπυστριών Αρμάτων LEO2 HEL», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διαβάστε περισσότερα