Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 45/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 45/2019
20/06/2019 14:26

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 45/2019 για την προμήθεια «Άλλα μη Θεραπευτικά Προϊόντα, CPV: 33695000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (53.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα