Search form

Στρατιωτικό Μουσείο Σχολής Ευελπίδων

Γενική Περιγραφή

Στη Σ.Σ.Ε. υφίσταται μουσείο με Διευθυντή κατώτερο Αξκό (Λγό) και η διαρρύθμιση, ο εμπλουτισμός και η λειτουργία αυτού διεξάγονται σύμφωνα με τις διαταγές του Γ.Ε.Σ.

Το Μουσείο της Σχολής περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α. Μηχανήματα όπως πυξίδες και χωροβάτες-σκοπευτικά όλμων.

β. Κειμήλια όπως προσωπικά αντικείμενα αποφοίτων Σχολής.

γ. Θρησκευτικά σύμβολα όπως εικόνες Βυζαντινών και νεότερων χρόνων (Εικόνες Θεοτόκου - Αρχαγγέλου Μιχαήλ 1650 - 1900) και ένα σπάνιο Ιερό Ευαγγέλιο του 1500.

δ. Στολές ευελπίδων και Αξιωματικών του 20ού αιώνα.

ε. Οπλισμός ο οποίος αποτελείται από :

(1) Τυφέκια
(2) Υγρόψυκτα - Αερόψυκτα Πολυβόλα και υποπολυβόλα
(3) Τρομπόνια
(4) Πιστόλια, Κουμπούρες και Περίστροφα
(5) Πιστόλια χειροβομβίδων και χειροβομβίδες
(6) Όλμους
(7) Α/Τ 1ης γενιάς

στ. Ανάγλυφα και παραστάσεις όπως ανάγλυφοι γεωγραφικοί χάρτες Ελλάδος από το 1881 έως το 1953 (Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Πολέμου Κορέας, Μάχης Κρήτης κ.λπ. )

ζ. Σημαίες όπως η Πολεμική Σημαία Σχολής του 1940 και η Πολεμική Σημαία του 70ού Συντάγματος Πεζικού.

η. Παράσημα και μετάλλια που περιλαμβάνουν μια συλλογή παρασήμων, πολεμικών μεταλλίων και διαμνημονεύσεων που απονεμήθηκαν στους απόφοιτους της Σχολής.

θ. Ιστορική βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει ιστορικά έγγραφα της Σχολής από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που αφορούν στους ευέλπιδες που πολέμησαν στη Μάχη της Κρήτης, χάρτες και φωτογραφίες από τη ζωή των ευελπίδων, λευκώματα τάξεων καθώς και διδαχθέντα στη Σχολή εγχειρίδια.

Ιστορικά Στοιχεία

Το Μουσείο ιδρύθηκε με τον επίσημο τίτλο «Μουσείο Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» στις 10 Ιουνίου του 1941 και λειτούργησε σαν Ειδική Στρατιωτική Υπηρεσία με συνολική δύναμη 6 μονίμων Αξκων και 13 ιδιωτών διαφόρων ειδικοτήτων. Το κυριότερο μέρος της αποστολής της υπηρεσίας αυτής που λειτούργησε σε όλο το διάστημα της ξενικής κατοχής (1941-44) ήταν η περισυλλογή και διαφύλαξη των εχόντων κειμηλιακή μορφή και αξία αντικειμένων και υλικών που υπήρχαν στους διαφόρους χώρους και αίθουσες της Σχολής, συμπεριλαμβανομένων του Ηρώου (της κεντρικής πλατείας) και του ανδριάντα του ευέλπιδος Ρωσσέτη Σκαρλάτου.

Στους χώρους του μπορεί να παρατηρήσει κανείς αξιόλογα εκθέματα, κάποια από τα οποία είναι μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα όπλα που υπάρχουν, είτε χρησιμοποιήθηκαν από τον Ελληνικό Στρατό είτε είναι λάφυρα, ενώ υπάρχουν ακόμα θρησκευτικά κειμήλια, ιδιωτικές συλλoγές, μετάλλια, γεωδαιτικά όργανα και πίνακες ζωγραφικής.

Τα κυριότερα εκθέματα του μουσείου είναι:

α. Η Πολεμική Σημαία της Σχολής

Ίσως το σημαντικότερο έκθεμα του μουσείου είναι η πολεμική σημαία που πήραν οι πρωτοετείς ευέλπιδες στη μάχη της Κρήτης.
Εκατέρωθεν της σημαίας υπάρχουν τα παράσημα και τα μετάλλια με τα οποία έχει τιμηθεί η Σχολή για την προσφορά της στην Πατρίδα. Αυτά αναλυτικά είναι:

(1) Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Σωτήρος το 1978
(2) Ταξιάρχης Αριστείου ανδρείας το 1946
(3) Πολεμικός Σταυρός Α΄τάξεως το 1943
(4) Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄Τάξεως το 1931.

β. Το τυφέκιο "Μυλωνά"

Το τυφέκιο Μυλωνά, γνωστό επίσης στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία ως M1872 Greek Mylonas. Ήταν όπλο του ελληνικού στρατού επινόηση του Ευστάθιου Μυλωνά, αρχιτεχνίτη του Οπλοστασίου, όταν εργαζόταν στις τεχνικές εγκαταστάσεις στην Εφορεία Υλικού Πολέμου, εκ του οποίου και έλαβε το όνομα. Το τυφέκιο αυτό έλαβε τον αριθμό υποδείγματος 1872 από το έτος της πρώτης κατασκευής του. Το 1874 το Υπουργείο των Στρατιωτικών μετά από πολλές επιτυχείς δοκιμές ενέκρινε την προμήθειά του από τον ελληνικό στρατό, αλλά καθώς δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις ικανές για τη μαζική του παραγωγή η κατασκευή του ξεκίνησε στο εργοστάσιο Emile et Leon Nagant της Λιέγης, στο Βέλγιο. Αποτελεί το ένα από τα δύο σωζόμενα που υπάρχουν, το άλλο βρίσκεται στο μουσείο της Λιέγης.

γ. Το τοπομαχικό τυφέκιο ‘’Arnaud’’

Κατασκευάστηκε στα 1819 από το Γάλλο Λοχαγό του πυροβολικού Αrnaud και ήταν ιδιαίτερα προηγμένο για την εποχή του για δύο κυρίως λόγους. Το όπλο κάμπτονταν και τροφοδοτούνταν από τη θαλάμη με αποσπώμενο μηχανισμό καθώς επίσης και η πυροδότηση του γινόταν με τη χρήση καψυλλίου και όχι με πυρόλιθο που χρησιμοποιούνταν ως τότε. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έδιναν στο όπλο μεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχυβολία.

δ. Μοναδικές συλλογές όπως αυτές του Παύλου Μελά ή του Ολυμπιονίκη Σκαρλάτου.

 

 

Εύρεση στον χάρτη

Βίντεο

Στρατιωτικό Μουσείο Σχολής Ευελπίδων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το μουσείο της Σχολής επισκέπτονται Ενώσεις Αποστράτων Αξκών κατά τη διάρκεια εκδηλώσεών τους στις εγκαταστάσεις της Σχολής, μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που τους πραγματοποιείται για τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και άλλοι επισκέπτες που επίσημα ή μη ευρίσκονται στη Σχολή.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 2108904000, +30 2108970216, 2108970219, 2108970229

Υπεύθυνος του Μουσείου είναι ο Λγός (ΠΖ) Λεβισσιανός Δημήτριος.