Search form

Προμήθειες

Η 96 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών Λειτουργίας – Συντήρησης Λεβητοστασίων και κάλυψη Βάρδιας Υδραυλικού για δύο έτη με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ θα προβεί στη διενέργεια Ανοικτού Δια-γωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Νεων  Εγκαταστάσεων και Υποδομών στο  Στρδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» για τη Μετεγκατάσταση των Μονάδων/Υπηρεσιών του Στρδου «ΤΑΞΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ θα προβεί στη διενέργεια Ανοικτού Δια-γωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή – Διαμόρφωση των Εγκαταστάσεων και Υποδομών του Στρδου «ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-ΔΡΟΥ» για τη Μετεγκατάσταση των Μονά-δων/Υπηρεσιών του Στρδου «ΤΑΞΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  2019.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη φαρμακαποθήκης για την κάλυψη των αναγκών των υποκαταστημάτων του στον Ν. Αττικής σε φαρμακευτικά είδη.

Διαβάστε περισσότερα

 

 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Παροχή Υπηρεσιών Ανακατασκευής Διασήμων - Παρασήμων, για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (79.486,59 €)  άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια :Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, για τη σύναψη σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών «Ετήσιας συντήρησης μηχανημάτων του Νοσοκομείου», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν εννέα χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (109.313,44€) ευρώ,  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 96  ΤΜΧΕΘ ανακοινώνει τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού που θα αφορά στην εκτέλεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΕ 80 ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤ ΧΙΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα