Search form

Προμήθειες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 112/2018,  για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33651300-1, «Φάρμακα κατά των μυκοβακτηρίων», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα εφτά ευρώ (59.157,00 €).

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 111/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV:33692500-2, «Ενέσιμα Διαλύματα», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα έξι χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (56.064,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 110/2018 για την προμήθεια «Συσκευές Ακτινοδιαγνωστικής», CPV:33124200-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων  (70.000,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 109/2018 για την προμήθεια «Iατρικές συσκευές φαρμακευτικά προϊόντα», CPV:33000000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι (43.726,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 108/2018 για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ», CPV:33141220-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων   (39.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 107/2018 για την προμήθεια «Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης», CPV:33181000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (34.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 106/2018 για την προμήθεια «Σύστημα Παρακολούθησης Ασθενών», CPV:33195000-3, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 105/2018 για την προμήθεια «Νοσοκομειακά Είδη από Χαρτί», CPV:33198000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων (11.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 104/2018 για την προμήθεια «Αναλώσιμα Αιματολογικά Προιόντα», CPV: 33141500-5, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 103/2018,  για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33621000-9, «Φάρμακα για το αίμα και τα αιμοποιητικά όργανα», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (56.786,00 €).

Διαβάστε περισσότερα