Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια:Eπαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 121/2018 για την Προμήθεια «Συστήματος πλάνου θεραπείας και ανιχνευτών δοσιμετρίας μικρών πεδίων» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (9.857,20€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων της ΩΡΛ Κλινικής  στις 16 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΙΚΗΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 12 Οκτ 18 ημέρα Παρασκευή και ώρα  09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού για Ενδοσκοπικό Τμήμα (Ενδοσκοπικές Κάψουλες) του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ .

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι θα διενεργηθεί ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.qov.gr ), για την προμήθεια νωπών κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών συσσιτίου του ΚΕΕΜ (συμπεριλαμβανομένου του 3ου Τάγματος με έδρα το Γύθειο) .

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 9 Μ/Π ΤΑΞ θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για τις ανάγκες των Μονάδων της 9 Μ/Π ΤΑΞ οι οποίες εδρεύουν στις Φρουρές Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Φλώρινας, Αμυνταίου καθώς και των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης Έτερης Διοικητικής Υπαγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, με Σκοπό την Προμήθεια 84 Μ.Τ. Κρέατος Χοιρινού σε Σάλτσα Κονσέρβα για Κάλυψη Αναγκών Συσκευασίας Μερίδων 4Β.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (Toner και Maintenance Kit), για ανάγκες ΣΞ.

Διαβάστε περισσότερα