Search form

Προμήθειες

Διακήρυξη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Νήσου Σάμου από 06 Νοε 19 για 13 ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διακήρυξη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Νήσου Σάμου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διακήρυξη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Νήσου Σάμου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια   Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 126/2019 για την προμήθεια «Μικροσκοπίου πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής και μικροχειρουργικής για ΩΡΛ επεμβάσεις», CPV: 38510000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (71.920,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚHΡYΞΗ 26/2019  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 137/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του υγρού κλιβάνου αποστείρωσης »   CPV:33191100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (44,268,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), με αριθμό διακήρυξης 129/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών ««Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού», CPV: 50000000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας  δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (15.370,74€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 94/2019 για την «Προμήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών μονάδων», CPV: 33192400-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 30 Οκτ 19 ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα