Search form

Προμήθειες

 Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια Υλικών του Οφθαλμολογικού τμήματος του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού για Γάντια Χειρουργικά  του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 4/2018,  για την προμήθεια υγειονομικού υλικού έως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33141620-2, «Υγειονομικά προϊόντα συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεφτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια ειδών κυλικείου  για κάλυψη αναγκών των κυλικείων-ΚΨΜ των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια τροφίμων των κλιμάκων του ΓΚΤΕΔ και λοιπών ειδών συσσιτίου για κάλυψη αναγκών των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 29  Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 4ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Εμβολίων, για την Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Εξυγίανση Δεξαμενής Λυμάτων εντός του ΚΥΤ Λέσβου και Αναδρομολόγηση Καταθλιπτικών Αγωγών».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ (€),με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μιας Πλήρους Χειρουργικής Τράπεζας μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
(Συστημικός Κωδικός: 65082).

Διαβάστε περισσότερα