Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας για την Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης με Κωδικό ΝΑΤΟ F-54 και Υποστηριζόμενων από αυτό άλλων Κλάδων και Αρχών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (88.752.000,00 €) άνευ ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Καφέ – Espresso - Ελληνικό –Σοκολάτα (Ρόφημα).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστημάτων πυρανίχνευσης-κατάσβεσης και πυροσβεστήρων», CPV:35111500-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι μίας χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ (21.213,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ» για τις ανάγκες της πλαστικής χειρουργικής 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 28 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 26 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού  με αριθμό διακήρυξης 4/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την πιο ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών του χειρουργείου», CPV: 33162100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (20.274,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη πρόσκληση για υποβολή ενσφράγιστων προσφορών, για τη «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ- ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  401 ΓΣΝΑ» για τις ανάγκες της πλαστικής χειρουργικής 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 12 Φεβ 2019, ημέρα Τρίτη ώρα 09:30 πμ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Εφόδια-Υλικά-Συντήρηση (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης).

Διαβάστε περισσότερα

 

4ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, με Σκοπό την Προμήθεια «Μικροϋλικών Ένδυσης», για την Υλοποίηση του Προγράμματος Παραγωγής Ετών 2017-19, του Τμήματος Ένδυσης του 700 ΣΕ.

Διαβάστε περισσότερα