Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 91/2020, για την «Προμήθεια αντιδραστιρίων (αντιδραστήρια & σκιαγραφικές ουσίες)».

Διαβάστε περισσότερα

 

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες ΔΜ του θέματος στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Προσφύγων και Μεταναστών, ν. Λέρου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Aνοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την προμήθεια αλεύρων προς κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της 80 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 88/2020,(Αρχικός ΑΔ 69/2019),  για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών τεχνολόγου ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, για ένα έτος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ προβαίνει στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή άρτου, για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό ανταγωνι-στικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας) και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων εξομοίωσης και εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), 5ετούς διάρκειας, 15 οχημάτων πολιτικού τύπου και 4 μικρολεωφορείων με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (464.112,90€), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 485 ΤΔΒ, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Νωπών κρεάτων και Νωπού Κοτόπουλου για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προμήθεια βασικών ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους για την κάλυψη αναγκών των τριών κλάδων των ΕΔ (2021-23), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (4.442.543,57 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , με αντικείμενο την προμήθεια Συσκευών Μεγαλοσταγόνων Ενδοφλέβιας Χορήγησης υγρών με βαρύτητα.

Διαβάστε περισσότερα