Search form

Προμήθειες

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών εστίασης και λινοστολής στους χώρους της (Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ  Α΄»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού  με αριθμό διακήρυξης 59/2019 για την Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαμόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια κατεψυγμένων πουλερικών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια 7.950 Μέτρων Υφάσματος «Μπαραθέα Χειμερινό Β/Π Νο 330 πλ. 1,50», για την Κάλυψη Αναγκών Οπλιτών Σ/Ν, Μαθητών – Εξερχομένων Ανθλγών ΣΣΑΣ, του ΓΕΕΘΑ/ΜΛΣΝ και Στελεχών Κοινών Σωμάτων ΝΟΜ και ΟΕ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών ευρώ (80.613,00 €)  άνευ Φ.Π.Α 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή , με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών πραγματοποίησης εξετάσεων ασθενών σε συνεργαζόμενους φορείς για ένα (1) έτος με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού (02/2019/ΕΛΔΥΚ), για την προμήθεια της  ΕΛΔΥΚ  με  Φρούτα και Οπωρολαχανικά.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα