Search form

Προμήθειες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 106/2018 για την προμήθεια «Σύστημα Παρακολούθησης Ασθενών», CPV:33195000-3, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 105/2018 για την προμήθεια «Νοσοκομειακά Είδη από Χαρτί», CPV:33198000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων (11.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 104/2018 για την προμήθεια «Αναλώσιμα Αιματολογικά Προιόντα», CPV: 33141500-5, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 103/2018,  για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33621000-9, «Φάρμακα για το αίμα και τα αιμοποιητικά όργανα», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (56.786,00 €).

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 102/2018 για την προμήθεια «Οδοντιατρικά και Παραοδοντιατρικά Όργανα και Συσκευές», CPV: 33130000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων (49.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε, Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 101/2018 για την προμήθεια «Μη Χημικά Ιατρικά Αναλώσιμα », CPV:33141000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (10.327,32€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια: Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) με αριθμό διακήρυξης 1/2018 για την «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Ανυψωτικού Μηχανήματος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού  υπ’αριθμ 96/2018 για την  για την Προμήθεια «Ενός σετ τρυπανιού με φορτιστή, κεφαλές τρυπανιού κατάλληλες για χειρουργεία οστεοσύνθεσης και ολικών αρθροπλαστικών καθώς και γυψοπρίονο με δυνατότητα εναλλαγής τροχού».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά , βάσει τιμής, με αντικείμενο την επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων  του   Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα