Search form

414 ΣΝΕΝ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 5/2018

414 ΣΝΕΝ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 5/2018

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η ανακήρυξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου «Κουτσούκου», ΚΒΙΕΣ, ΔΚΨΥΕΔ και των συνακολούθων κτιρίων του Στρατοπέδου όπως εμφανίζονται στο Παράρτημα «Β» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 30.000€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 14,22032%. Η διενέργεια θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή εργατοώρας, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του παρόντος και με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με βάση την Τεχνική Περιγραφή του 414 ΣΝΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα