424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 95/2020

  • Home
  • /
  • 424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 95/2020
424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 95/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 95/2020, για την «Προμήθεια αντιδραστιρίων (αντιδραστήρια ουρολογίας)».

Διαβάστε περισσότερα