ΑΣΔΥΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 45/2018

  • Home
  • /
  • ΑΣΔΥΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 45/2018
ΑΣΔΥΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 45/2018

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ - Ε/Π)».

Διαβάστε περισσότερα