ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 07/2018

  • Home
  • /
  • ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 07/2018
ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 07/2018

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά , βάσει τιμής,  με αντικείμενο την ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτων  Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα