401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 50/2018

  • Home
  • /
  • 401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 50/2018
401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 50/2018

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 25 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα